Dynacirc SRO

Dynacirc SRO

Kapsül

NovartisPharma

İsradipin

Ambalaj: 5 mgx30 kapsül.

Endikasyon: Hipertansiyontedavilerinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İsradipinekarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Tedavi sırasında eğer, hastalarda tanısı konmuşveya kuvvetle şüphe edilen “hasta sinüs” sendromu söz konusuysa vepacemaker uygulanmamışsa, sistolik kan basıncı düşükse dikkatliolunmalıdır.İleri derecede aort stenozu olan hastalara dihidropirintürevlerinin verilmesi durumunda çok dikkatli olunmalıdır. Gebelerdekullanılması önerilmemektedir. Tedavi altındaki annelerin emzirmemeleriönerilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,sersemlik hissi, al basması, taşikardi, palpitasyon, lokalize, periferiködem, hipotansiyon, yorgunluk, sindirim şikayetleri, deri dö-küntüleri,serum transaminaz düzeylerinde yükselme bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Antikoagülanve antikonvülzanlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.Simetidinle birlikte kullanıldığında isradipinin biyoyararlığıyaklaşık %50 oranında artar. Rifampisinle birlikte verilmesiyle,isradipin plazma konsantrasyonlarında azalma gö-rülür.

Doz Önerisi: Hafif ve orta derecedeki hipertansiyonun tedavisindeönerilen doz günde 1 Kapsüldür. Günde tek doz 1 Kapsül uygulamasıylaminimum 4 haftalık bir sürede yeterli etki sağlanamazsa, tedaviyediğer bir antihipertansif ajanın ilavesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.