Eklips

Eklips

Eklips nedir ne için kullanılır, Eklips nasıl kullanılır, Eklips ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Losartan potasyum

Ambalaj:

 50 mgx28 tablet.

Uyarılar:

 İntravasküler hacim azalması olan hastalarda(örneğin yüksek doz diüretiklerle tedavi edilmiş olanlar) semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Sirozlu hastalarda plazma losartan konsantrasyonu önemli derecede arttığından hepatik bozukluk öyküsü olan hastalarda daha düşük bir doz göz önüne alınmalıdır. İki taraflı renal arter stenozu veya tek renal arter stenozu olan hastalarda renin anjiyotensin sistemini etkileyen diğer ilaçlar kan üre ve serum kreatinin düzeyi yükseltebilirler.Gebelik durumu söz konusu olduğunda, losartan kullanımına en kısa sürede son verilmelidir. Losartanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemi saptandıktan sonra emzirmeye veya ilaç kullanımına son verilmesi hakkında bir karara varolmalıdır.

Yan Etkileri:

 Hipertansiyonda kullanıldığında genellikle iyi tolere edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavi kesilmesini gerektirmez. Karın ağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı,ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi, diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kas krampları, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, öksürük, nazal konjesyon, faranjit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anormallikleri,annem, miyalji, migren, öksürük, ürtiker, kaşıntı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Rifampin ve flukonazolün aktif metabolit düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir. Bu etkileşimlerin klinik sonuçları değerlendirilmemiştir. Potasyum tutucu diüretikler (örneğin,spironolakton, triamteren, amilorid), potasyum destekleri veya potasyum içeren tuz preparatları ile birlikte kullanıldığında serum potasyum un yükselmeye yol açabilir.

Doz Önerisi:

 Başlangıç ve sürek dozu günde bir defa 50 mg’dir.Maksimum antihipertansif etkiye tedavi başladıktan 3-6 hafta sonra ulaşılır.Doz gerektiğinde günde bir kez 100 mg’ye çıkarılabilir. İntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin, yüksek doz diüretik tedavisi görenler), 75 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda ve orta şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu olarak günde bir kez 25 mg’lik doz önerilir. Losartan Potasyum aç veya tok karnına alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.