Emla

Emla

Krem

AstraZeneca

Lidokain 25 mg,prilokain 25 mg/g

Ambalaj: 5 adet 5 gramlık tüp ve 5 adet Tegaderm(şeffaf pansuman).

Endikasyon: IVkatetertakılması ya da kan alma gibi iğne ponksiyonlarında; yüzeyel cerrahigirişimler gibi topikal deri anestezisinin gerekli olduğu durumlarda;genital mukozada, örneğin yüzeyel cerrahi girişimler ve infiltrasyonanestezisinden önce; bacak ülserlerindeki yara debritman uygulamalarındanönce kullanılır.

Kontra Endikasyon: Amid türü lokal anesteziklereya da bileşimdeki maddelere aşırı duyarlık, konjenital ya da idyopatikmethemoglobinemide kontrendikedir.

Uyarılar: Bacak ülserleri dışındakiaçık yaralar üzerine uygulanmamalıdır.Atopik dermatitli hastalardakullanılırken dikkatli olunmalıdır. Çocuklarda genital mukozaüzerine uygulanmamalıdır. Bununla beraber, yenidoğanlarda sünnetamacıyla kullanıldığında, sünnet derisi üzerine uygulanan 1 g’likdozun güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Kornea irritasyonuna yol açmasınedeniyle gö-ze yakın bölgelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.Hasar görmüş kulak zarı üzerine uygulanmamalıdır. BCG gibi ciltiçi canlı aşı uygulamalarından önce kullanılmamalıdır. Doğurganlıkçağındaki birçok kadında kullanılmış, fetal malformasyon artışıya da doğrudan veya dolaylı hiçbir zararlı etkisi bildirilmemiştir.Terapö-tik dozlarda kullanılan lidokain ve prilokainin anne sütünegeçen miktarı, bebek üzerinde risk oluşturmayacak kadar düşüktür.

Yan Etkileri: Geçici solukluk, eritem ve ödemgibi geçici lokal reaksiyonlar gö-rülebilir. Seyrek olarak, ilk uygulamaanında yanma ya da kaşınma hissine neden olabilir. Lokal anestezikmüstahzarlar çok seyrek olarak anafilaktik şok dahil olmak üzere allerjikreaksiyonlara neden olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozlarda, özellikle sülfonamidlergibi methemoglobinemiyi uyardığı bilinen ilaçlarla tedavi edilenhastalarda methemoglobin düzeyini yükseltebilir. Toksik etkileriaditif olduğundan, bu kombinasyon, başka lokal anestezikler ya da lokalanestezik yapısına benzer ilaçların kullanıldığı hastalarda yüksekdozlarda sistemik toksisite riskini artırabilir.

Doz Önerisi: Deri üzerine kalın bir tabakahalinde sürülür ve kapalı pansuman ile kapatılır. 10 cm2’likbir alan için yaklaşık 1.5 gEmlakrem kullanılması önerilir.Kapalı pansuman 5 saat süreyleyerinde kalabilir.Genital Mukoza (erişkinler): Genital siğiller (condylomataacuminate) gibi lokalize lezyonların cerrahi ve lokal anesteziklerinenjeksiyonundan önce, yaklaşık 5-10 gram krem 5-10 dakika süreyleuygulanır.Bacak ülserleri (erişkinler): Bacak ülserlerindeki mekaniktemizlik ve debridman işlemlerinde kullanılır. Bacak ülseri üzerineen fazla 10 g olmak üzere yaklaşık 1-2 g/10 cm2krem kalın birtabaka halinde sürülür, kapalı pansuman ile örtülür.Uygulama en az 30 dakika sürmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.