Enalap

Enalap

Tablet

Saba

enalapril maleat

Ambalaj: 10 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: enaprilTablet: 10 mgx20 Tablet(İlsan);KonverilTablet: 10 mgx20 Tablet(Nobel);RenitecTablet: 10 mgx20 Tablet(MSD);VasolaprilTablet: 10 mgx20 Tablet(Deva).

Endikasyon: aCEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyonuntedavisinde endikedir. Hipertansiyonda tek başına veya ö-zellikletiyazit grubu diüretikler olmak üzere diğer antihipertansif ajanlarlabirlikte kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Enalaprileaşırı duyarlı hastalarda, geçmişinde aCE inhibitörlerine bağlıanjiyoö-dem öyküsü olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Çocuklardave emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Diğer aCE inhibitörleriyle olduğu gibi enalaprilile tedavi gö-ren hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazdaanjiyoö-dem oluşabilir. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefesalmada güçlük gibi ilk belirtilerin gö-rülmesi halinde tedavi hemenkesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği, diabetesmellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye edicilerveya potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalemiye yol açacak unsurlarınvarlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Çok seyrekolarak da sinirlilik, uykusuzluk, parestezi, somnolans, posturalhipotansiyon, senkop, palpitasyon, gö-ğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi,karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, dispepsi, nötropeni, agranülositoz,trombositopeni, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşüş, öksürük,dispne, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme,proteinüri, glikozüri, cilt dö-küntüleri, tat kaybı, kas krampları,impotens, libido azalması, anjiyonö-rotik ödem, hiperpotasemive işitme kaybı gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diüretiklerve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansifetkisi artabilir.Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmasısakıncalıdır. Prostaglandin sentezini inhibe eden nonsteroid antienflamatuvarlarenalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisialtındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır.

Doz Önerisi: esansiyel hipertansiyonda başlangıç dozu günde1 kez olmak üzere 5 mg’dir. Dozaj sağlanan yarara gö-re ayarlanarakgünde 1 ya da 2 kezde verilmek üzere 10-40 mg’lik sürek doza geçilir.Renovasküler hipertansiyonda tedaviye 5 mg ile başlanır ve ihtiyacagö-re doz ayarlanır. Hastaların çoğu 20 mg’lik doza iyi yanıt verirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.