Enalap

Enalap

Enalap nedir ne için kullanılır, Enalap nasıl kullanılır, Enalap ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

enalapril maleat

Ambalaj:

 10 mg x 20 tablet.

Eşdeğeri:

 enapril Tablet: 10 mg x 20 Tablet(İlsan);Konveril Tablet: 10 mg x 20 Tablet(Nobel);Renitec Tablet: 10 mgx20 Tablet(MSD);Vasoprin Tablet: 10 mgx20 Tablet(Deva).

Endikasyon:

 aCE inhibitörü olarak esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyon tedavisinde endikedir. Hipertansiyonda tek başına veya özellikle tiyazit grubu diüretikler olmak üzere diğer antihipertansif ajanlar birlikte kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Enalapril Aşırı duyarlı hastalarda, geçmişinde aCE inhibitörlerine bağlı anjioödem öyküsü olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Çocuklarda Ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Diğer aCE inhibitörleriyle olduğu gibi enalapril ile tedavi gören hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazda anjiyoödem oluşabilir. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefes almada güçlük gibi ilk belirtilerin görülmesi halinde tedavi hemen kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye ediciler ve potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalsemiye yol açacak unsurların varlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Çok seyrek olarak da sinirlilik, uykusuzluk, parestezi, somnolans, postural hipotansiyon, senkop, palpitasyon, gö-ğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi,karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, dispepsi, nötropeni, agranülositoz,trombositopeni, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşüş, öksürük,dispne, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme,proteinüri, glikozüri, cilt döküntüleri, tat kaybı, kas krampları,impotans, libido azalması, anjiyonörotik ödem, hiperpotasemi ve işitme kaybı gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diüretiklerve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansifetkisi artabilir.Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmasısakıncalıdır. Prostaglandin sentezini inhibe eden nonsteroid antienflamatuvarlar enalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisi altındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır.

Doz Önerisi:

 esansiyel hipertansiyonda başlangıç dozu günde 1 kez olmak üzere 5 mg’dir. Dozaj sağlanan yarara göre ayarlanarak günde 1 yada 2 kezde verilmek üzere 10-40 mg’lik sürek doza geçilir.Renovasküler hipertansiyonda tedaviye 5 mg ile başlanır ve ihtiyaca göre doz ayarlanır. Hastaların çoğu 20 mg’lik doza iyi yanıt verirler.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...