Enbrel

Enbrel

Flakon

Wyeth

Etanersept

Ambalaj: 25 mgx4 flakon ve 1 mL çözücü içeren 4 enjektör.

Endikasyon: Yetişkinlerdemetotreksat dahil (kontrendike değil ise), hastalığı modifiye ediciantiromatizmal ilaçlara yeterli yanıt alınamayan durumlarda aktif romatoidartrit kontrolünde kullanılır. Etanersept önceden metotreksat ile tedaviedilmemiş yetişkinlerde ciddi, aktif ve ilerleyen romatoid artrit kontrolündekullanılır. Ayrıca, metotreksata yeterli yanıt alınamayan veya metotreksatıtolere edemeyen 4-17 yaş arası çocuklarda aktif poliartiküler tip juvenilkronik artrit tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Etanersepteaşırı duyarlık ile sepsis veya sepsis riskinin bulunduğu durumlardakullanılmamalıdır. Kronik veya lokalize enfeksiyonlar dahil olmak üzere aktifenfeksiyonu bulunan hastalarda etanersept tedavisine başlanmamalıdır.

Uyarılar: Etanersept kullanımı ile ilgiliallerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Etanersept, vücudun enfeksiyonlara vekanser gelişmesine karşı savunmalarını etkileyebilir. Bazıları fatalite ilesonuçlanan nadir olarak pansitopeni ve çok nadir olarak aplastik anemi raporedilmiştir. Etanersept otoimmün antikorlarının oluşmasına neden olabilir. Canlıaşılar, etanersept ile birlikte verilmemelidir. Konjestif kalp yetmezliğibulunan hastalarda etanersept kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Gebelerde, yalnızca gerçektengerekiyor ise kullanmalıdır. İmmünoglobulinler ve birçok ilaç insan sütündenatıldığı için ilaç alınırken emzirme kesilmeli veya emzirirken etanersept alımıdurdurulmalıdır.

Yan Etkileri: Enjeksiyonbölgesinde reaksiyon (eritem ve/veya kaşıntı, ağrı ve şişme) daha fazlagörülmüştür. Üst solunum yolları enfeksiyonları en sık rapor edilen ciddiolmayan enfeksiyonlardır. Pazar-lama sonrası dönemde değişik vücutbölgelerinde kanser gelişimi bildirimleri olmuştur. Pazarlama sonrasında,romatoid faktör pozitif romatoid artritli hastalar da dahil, klinik görünüm vebiopsi ile subakut deri lupusuna benzeyen kızarıklar ile ilave otoantikorlargeliştiren kendiliğinden ortaya çıkan nadir advers etkiler rapor edilmiştir.Ayrıca, ateş ve kaşıntı sık olarak bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bilinen biretkileşmesi yoktur.

Doz Önerisi: Enbreltedavisi romatoid artrit tanı ve tedavisinde uzman birhekim tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir. Yetişkinler ve yaşlılarda 1 mLenjeksiyonluk su içinde eritilmiş 25 mgEnbrel’in subkutan enjeksiyon yolu ile haftada iki kezuygulanması (72 ile 96 saat ara ile), optimal terapötik cevap için önerilendozdur.Çocuklar ve genç yetişkinler (-4 ile <18 yaş): 25 mgEnbrel, 1 mL enjeksiyonluk su ileseyreltilir ve haftada iki kez, dozlar arasında 72 ile 96 saat bırakarak, 0.4mg/kg (her doz için maksimum 25 mg’ye kadar) olacak şekilde, subkutanenjeksiyon ile uygulanır. Üst bacak, karın veya üst kola subkutan enjeksiyon ileuygulanır. Enjeksiyon bölgesi değiştirilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.