Endobulin S/D

Endobulin S/D

Flakon IV

EczacıbaşıBaxter

İmmünglobulin G

Ambalaj: 2500 mgx1 liyofilize flakon, 50ml steril enjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, birhavalandırma iğnesi, bir infüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte

: 5000 mgx1 liyofilize flakon, 100 mL steril enjeksiyonluksu içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, bir havalandırma iğnesi, birinfüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte

: 10000 mgx1 liyofilize flakon ve 200 mL sterilenjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, bir havalandırmaiğnesi, bir enfüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte.

Endikasyon: Replasman tedavisi: Primerimmün yetmezlikler: Konjenital agamaglobulinemi ya da hipogamaglobulinemi, sıkgörülen değişken immün yetmezlik, ciddi kombine immün yetmezlik, WiskottAldrich sendromu. Tekrarlayan enfeksiyonlar ve ciddi sekonderhipogamaglobulinemi ile birlikte olan myeloma ya da kronik lenfositik lösemi.Konjenital AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonu olan çocuklar.İmmün modülasyon: Yüksekkanama riski olan ya da cerrahi işlem öncesi trombosit sayısı yükseltilmekistenen çocuk ve erişkinlerdeki idiyopatik trombositopenik purpura (ITP).Kawasaki Hastalığı.Allojenik kemik iliği transplantasyonu.

Kontra Endikasyon: Bileşimindebulunan maddelere karşı aşırı duyarlık, homolog immün globulinlere karşı aşırıduyarlık (özellikle IgA’ya karşı antikoru olan IgA yetmezliğinin nadirtipleri).

Uyarılar: Bazı olumsuz etkiler infüzyon hızıyla ilgili olabilir. Enfüzyonsüresince hastalar dikkatle takip edilmelidir. Nadiren insan normalimmünglobulini, daha önce insan normal immünglobulin tedavisi uygulanmış vetedaviyi tolere edebilmiş hastalarda bile anafilaktik reaksiyonla birlikte kanbasıncında düşmeye neden olabilmektedir. İstenmeyen etki görülmesi halinde,uygulama hızı azaltılmalı ya da uygulama durdurulmalıdır. İstenmeyen etkinintipine ve şiddetine göre tedavi gerekebilir.Gebe ve emziren annelere dikkatle uygulanmalıdır.İmmünglobulinler anne sütüne geçebilirler ve yenidoğana koruyucu antikorlarıngeçmesine katkıda bulunabilirler.

Yan Etkileri: Titreme,başağrısı, ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, bulantı, artralji, kan basıncıdüşmesi ve orta şiddette bel, göğüs, eklem ya da kalça ağrısı, miyalji,anksiyete, kaşıntı, ürtiker, yüzde kızarıklık, hipertansiyon, nefes darlığı,hırıltılı solunum, siyanoz görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İnsan normal immünglobulinuygulaması kızamık, kızamıkçık ve varicella gibi canlı ve zayıflatılmışaşıların etkinliğini en az 6 hafta olmak üzere 3 aya kadar bozabilir.Endobulin S/Duygulamasından sonra canlı virüsaşısı uygulamak için 3 aylık bir süre geçmesi beklenmelidir. Kızamıkhastalarında, bu durum 1 yıla kadar sürebilir.

Doz Önerisi: Doz ve uygulama sıklığı endikasyona göre değişir vedozun replasman tedavisinde bireysel klinik yanıt ve farmakokinetiğe bağlıolarak ayarlanması gerekir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.