Endobulin S/D

Endobulin S/D

Endobulin S/D nedir ne için kullanılır, Endobulin S/D nasıl kullanılır, Endobulin S/D ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IV

İmmunoglobulin G

Ambalaj:

  •  2500 mgx1 liyofilize flakon, 50 ml steril enjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, bir havalandırma iğnesi, bir infüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte
  • 5000 mgx1 liyofilize flakon, 100 mL steril enjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, bir havalandırma iğnesi, bir infüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte
  • 10000 mgx1 liyofilize flakon ve 200 mL steril enjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, bir havalandırma iğnesi, bir infüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte.

Endikasyon:

 Replasman tedavisi:

 Primer İmmün yetmezlikler: Konjenital agamaglobulinemi ya da hipogamaglobulinemi, sık görülen değişken immün yetmezlik, ciddi kombine immün yetmezlik, Wiskott Aldrich sendromu. Tekrarlayan enfeksiyonlar ve ciddi sekonder hipogamaglobulinemi ile birlikte olan myeloma ya da kronik lenfositik lösemi.Konjenital AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonu olan çocuklar.İmmünmodülasyon: Yüksek Kanama riski olan ya da cerrahi işlem öncesi trombosit sayısı yükseltilmekistenen çocuk ve erişkinlerdeki idiyopatik trombositopenik purpura (ITP).Kawasaki Hastalığı.Allojenik kemik iliği transplantasyonu.

Kontrendikasyon:

 Bileşiminde Bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılık, homolog immün globulin lere karşı aşırı duyarlılık (özellikle IgA’ya karşı antikoru olan IgA yetmezliğinin nadir tipleri).

Endobulin S/D Uyarılar:

 Bazı olumsuz etkiler infüzyon hızıyla ilgili olabilir. Enfüzyon Süresince hastalar dikkatle takip edilmelidir. Nadiren insan normal immünglobulini, daha önce insan normal immunoglobulin tedavisi uygulanmış ve tedaviyi tolere edilmiş hastalarda bile anafilaktik reaksiyonla birlikte kan basıncında düşmeye neden olabilmektedir. İstenmeyen etki görülmesi halinde,uygulama hızı azaltılmalı ya da uygulama durdurulmalıdır. İstenmeyen etkinin tipine ve şiddetine göre tedavi gerekebilir.Gebe ve emziren annelere dikkatle uygulanmalıdır.İmmünglobulinler anne sütüne geçebilirler ve yenidoğana koruyucu antikorlar geçmesine katkıda bulunabilirler.

Endobulin S/D Yan Etkileri:

 Titreme,baş ağrısı, ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, bulantı, artralji, kan basıncı düşmesi ve orta şiddette bel, göğüs, eklem ya da kalça ağrısı, miyalji,anksiyete, kaşıntı, ürtiker, yüzde kızarıklık, hipertansiyon, nefes darlığı,hırıltılı solunum, siyanoz görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 İnsan normal immünglobulini uygulaması kızamık, kızamıkçık ve varicella gibi canlı ve zayıflatılmış aşıların etkinliğini en az 6 hafta olmak üzere 3 aya kadar bozabilir.Endobulin S/Uygulamasından sonra canlı virüs aşısı uygulamak için 3 aylık bir süre geçmesi beklenmelidir. Kızamık Hastalığında, bu durum 1 yıla kadar sürebilir.

Endobulin S/D Doz Önerisi:

 Doz ve uygulama sıklığı endikasyona göre değişir vatozun replasman tedavisinde bireysel klinik yanıt ve farmakokinetiğe bağlıolarak ayarlanması gerekir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...