Enfexia

Enfexia

Film Tablet

Bilim

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tablet

: 500 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: AksefFilm Tablet: 250 mgx20Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Nobel);Cefaks Film Tablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Deva);Cefatin Lak Tablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Roche);Oraceftin Film Tablet: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 tablet (Fako);Sefaktil Film Tablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Drogsan);SefuroksFilm Tablet: 250mgx10 tablet, 500 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);Zinnat Tablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(GSK) .

Endikasyon: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnö-moni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar gö-rülmüştür.Nadiren psö-domembranöz kolit gö-rüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı gö-rülmüştür. Nadiren erythema multiforme, StevensJohnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri dö-küntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Genel olarak tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası). Sefuroksimaksetil optimum emilim için yemeklerden sonra alınmalıdır. Yetişkinlerde, çoğuenfeksiyonlarda günde 2 kez 250 mg.Üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 kez 125 mg veya250 mg. Hafif ve orta derecedeki alt solunum yolu enfeksiyonlarında (örneğinbronşitte) günde 2 kez 250 mg. Daha ağır alt solunum yolu enfeksiyonlarındaveya pnömoniden kuşkulanıldığında günde 2 kez 500 mg. Piyelonefritte günde 2kez 250 mg.Komplike olmayan gonorede 1g’lik tek doz. Lyme hastalığının tedavisinde 20 gün süreyle günde 2 kez 500 mg.Çocuklarda, alt ve üst solunum yollarının şiddetli enfeksiyonlarında günde 2kez 250 mg. Betahemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateşve akut glomerulonefritten sakınabilmek için tedaviye en az 10 gün devamedilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.