Enfexia

Enfexia

Enfexia nedir? Enfexia Tablet ne için kullanılır, Enfexia nasıl kullanılır, Enfexia ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enfexia Film Tablet

Sefuroksim aksetil

Enfexia Ambalaj:

 • Enfexia 250 mg x 10 ve 20 tablet
 • Enfexia 500 mg x 10 ve 20 tablet.

Enfexia Eşdeğeri:

Akse Film Tablet: 250 mg 20 Tablet, 500 mg x 10 ve 20 Tablet-(Nobel);Cefaks Film Tablet: 250 mg x 10 ve 20 Tablet, 500 mg x 10 ve 20 Tablet- (Deva);Cefatin Lak Tablet: 250 mg x 10 ve 20 Tablet, 500 mg x 10 ve 20 Tablet-(Roche);Oraceftin Film Tablet: 250 mg x 10 tablet, 500 mg x 10 ve 20 tablet (Fako);Sefaktil Film Tablet: 250 mg x 10 ve 20 Tablet, 500 mg x 10 ve 20 Tablet- (Drogsan);Sefuroksim Tablet: 250mgx10 tablet, 500 mg x 10 tablet(Eczacıbaşı);Zinnat Tablet: 250 mg x 10 ve 20 Tablet, 500 mg x 10 ve 20 Tablet-(GSK) .

Enfexia Endikasyon:

Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi üriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemi ve menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyopulmoner, özofajiyal ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Enfexia Uyarılar:

 • Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisi olup olmadığı araştırılmalıdır.
 •  Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatle verilmelidir. 
 • Gebelik süresince mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. 
 • Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Enfexia Yan Etkileri:

 Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek Olarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens Johnsonsendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlılık belirtileri ve çok nadiren anafilaksi bildirilmiştir.

Enfexia Doz Önerisi:

 • Genel olarak tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası). 
 • Sefuroksimaksetil optimum emilim için yemeklerden sonra alınmalıdır. 
 • Yetişkinlerde, çoğu enfeksiyonlarda günde 2 kez 250 mg.
 • Üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 kez 125 mg ve 250 mg. 
 • Hafif ve orta derecedeki alt solunum yolu enfeksiyonlarında (örneği bronşitte) günde 2 kez 250 mg. 
 • Daha ağır alt solunum yolu enfeksiyonlarında veya pnömoniden kuşkulu anıldığında günde 2 kez 500 mg. 
 • Piyelonefritte günde 2kez 250 mg.Komplike olmayan gonorede 1g lik tek doz. 
 • Lyme hastalığının tedavisinde 20 gün süreyle günde 2 kez 500 mg.
 • Çocuklarda, alt ve üst solunum yollarının şiddetli enfeksiyonlarında günde 2 kez 250 mg. 
 • Beta Hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateş ve akut glomerulonefrit ten kaçınabilmek için tedaviye en az 10 gün devam edilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...