Endol

Endol

Endol Kapsül nedir? Endol kapsül ne için kullanılır, Endol nasıl kullanılır, Endol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Endol Kapsül

İndometasin

Endol Ambalaj:

 Endol Kapsül 25 mg 25 kapsül

Endol Endikasyon:

Romatoid Artrit, osteoartrit, kalçada dejeneratif eklem hastalığı, ankilozan spondilit, kas iskelet sistemiyle ilgili hastalıklar (bursit, tendinit,sinovit, tenosinovit, omuz kapsüliti, burkulma ve incinmeler),akut gut artriti, bel ağrısı, ortopedik girişimlerin ardından ortaya çıkan inflamasyon, ağrı ve şişme hallerinde endikedir.

Endol Kontrendikasyon:

Endol Asetilsalisilik Asit veya diğer antienflamatuar ilaçların, akut astım nöbetleri,ürtiker veya rinite neden olduğu hastalarda ve indometasine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Endol Uyarılar:

Hastalar baş dönmesi olabileceği yö-nünde uyarılmalıve bu durumda motorlu araç kullanmamaları ve dikkat gerektiren tehlikeliişlerden kaçınmaları bildirilmelidir. İndometasin tedavisi sırasındaözofagus, mide, duodenum, ince veya kalın bağırsak perforasyon vekanamaları dahil olmak üzere tek veya çok sayıda ülserasyonlarbildirilmiştir.Gastrointestinal etkiler, ilacın oral formlarınınyemeklerden hemen sonra veya süt, antasitlerle beraber verilmesihalinde azalabilmektedir. Böbrekler yoluyla itrah edildiğinden,renal fonksiyonları bozulmuş hastalarda daha düşük günlük dozlaruygulanmalıdır. Gebelerde, emziren kadınlarda ve 14 yaşın altındakiçocuklarda kullanılması uygun değildir. Yaşlı hastalarda yan etkiolasılığı artabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Endol Yan Etkileri:

Baş ağrısı,baş dönmesi, sersemlik, depresyon, vertigo, anksiyete, nadiren senkop,koma, epilepsi, periferik nöropati, kas güçsüzlüğü, psişik bozukluklar görülebilir. En sık olarak görülen gastrointestinal reaksiyonlar bulantı, anoreksi, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrısı,konstipasyon ve diyare nedir. Ortaya çıkması olası diğer reaksiyonlar perforasyon ve kanama olguları dahil olmak üzere, özofagus, mide duodenum ve ince bağırsakta tek veya çok sayıda ülserasyonlar;bariz ülser formasyonu olmadan ortaya çıkan gastrointestinal kanama ve önceden ülseratif koliti olan hastalarda kullanılması halinde karın ağrısının artmasıdır. İndometazin tedavisiyle ilgili olarak bildirilen diğer çeşitli istenmeyen reaksiyonlar arasında vajinal kanama, hiperglisemi ve glikozüri, hiperkalemi, yüz kızarması ve terleme, epistaksis, ülseratif stomatit, büyüme ve duyarlık veyajinekomasti dahil olmak üzere memelerle ilgili değişmeler bulunmaktadır.

Endol İlaç Etkileşimleri:

Asetilsalisilikasit ve diğer salisilatlarla birlikte kullanılması gastrointestinalyan etki insidansını anlamlı derecede artırır. Diflunisal ile birlikte kullanılması sonucu fatal gastrointestinal kanamalar bildirilmiştir. Probenesid plazma indometasin düzeylerinde yükselmeye neden olduğundan birlikte kullanımında indometazin dozu azaltılmalıdır.Metotreksatın tübüler sekresyonunu azaltarak toksik etki göstermesine neden olabilir. Potasyum tutucu tiyazit grubu diüretiklerin natriüretikve antihipertansif etkilerini azaltabilir. İndometasin, furosemid uygulaması, tuz ve volüm azalması ile uyarılan Plazma Renin Aktivitesi De(PRA) azalmaya ve hatta bazal PRA da düşmeye neden olabilir. Triamteren İle birlikte kullanımı sakıncalıdır.b adrenerjik reseptör blokerlerinin antihipertansif etkilerini azaltır.

Endol Doz Önerisi:

  • Akut ve kronik romatoid artrit ve romatoid artritin akut döneminde, osteoartrit ve ankilozan spondilitte başlangıç dozu günde 2-3 kez 1 Kapsüldür.
  • İlacın etkisi yetersiz görüldüğünde günlük doz her 7 günde 1 Kapsül arttırılarak, günde 8 kapsüle kadar çıkarılabilir.Akut gutta başlangıç dozu günde 3 kez 1-2 Kapsüldür.
  • Doz gereğinde giderek artırılarak günde 8 kapsüle kadar verilir.
  • Tedaviye semptomlar kayboluncaya kadar devam edilmelidir.

Endol Supozituvar:

Önerilen günlük doz, 1 veya 2 supozituvarlar.Son doz gece yatarken verilmelidir. Böylece gece ağrıları ve bu gibi hastalarda sabahleyin görülen mafsal yakınmaları önlenmiş olacaktır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...