Endol

Endol

Kapsül

Deva

İndometasin

Ambalaj: 25 mgx25 kapsül.

Endol

Supozituvar

İndometasin

Ambalaj: 100 mgx10 supozituvar.

Eşdeğeri:

EndosetinSupozituvar: 100 mgx10 supozituvar(Nobel).

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, kalçada dejeneratif eklem hastalığı, ankilozanspondilit, kas iskelet sistemiyle ilgili hastalıklar (bursit, tendinit,sinovit, tenosinovit, omuz kapsüliti, burkulma ve incinmeler),akut gut artriti, bel ağrısı, ortopedik girişimlerin ardından ortayaçıkan enflamasyon, ağrı ve şişme hallerinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Asetilsalisilikasit veya diğer antienflamatuvar ilaçların, akut astım nö-betleri,ürtiker veya rinite neden olduğu hastalarda ve indometasine aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar baş dönmesi olabileceği yö-nünde uyarılmalıve bu durumda motorlu araç kullanmamaları ve dikkat gerektiren tehlikeliişlerden kaçınmaları bildirilmelidir. İndometasin tedavisi sırasındaözofagus, mide, duodenum, ince veya kalın bağırsak perforasyon vekanamaları dahil olmak üzere tek veya çok sayıda ülserasyonlarbildirilmiştir.Gastrointestinal etkiler, ilacın oral formlarınınyemeklerden hemen sonra veya süt, antasitlerle beraber verilmesihalinde azalabilmektedir. Böbrekler yoluyla itrah edildiğinden,renal fonksiyonları bozulmuş hastalarda daha düşük günlük dozlaruygulanmalıdır. Gebelerde, emziren kadınlarda ve 14 yaşın altındakiçocuklarda kullanılması uygun değildir. Yaşlı hastalarda yan etkiolasılığı artabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,baş dönmesi, sersemlik, depresyon, vertigo, anksiyete, nadiren senkop,koma, epilepsi, periferik nö-ropati, kas güçsüzlüğü, psişik bozukluklargö-rülebilir. En sık olarak gö-rülen gastrointestinal reaksiyonlarbulantı, anoreksi, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrısı,konstipasyon ve diyaredir. Ortaya çıkması olası diğer reaksiyonlarperforasyon ve kanama olguları dahil olmak üzere, özofagus, mideduodenum veya ince bağırsakta tek veya çok sayıda ülserasyonlar;bariz ülser formasyonu olmadan ortaya çıkan gastrointestinal kanamave önceden ülseratif koliti olan hastalarda kullanılması halindekarın ağrısının artmasıdır. İndometasin tedavisiyle ilgili olarakbildirilen diğer çeşitli istenmeyen reaksiyonlar arasında vajinalkanama, hiperglisemi ve glikozüri, hiperkalemi, yüz kızarmasıve terleme, epistaksis, ülseratif stomatit, büyüme ve duyarlık veyajinekomasti dahil olmak üzere memelerle ilgili değişmeler bulunmaktadır.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilikasit ve diğer salisilatlarla birlikte kullanılması gastrointestinalyan etki insidansını anlamlı derecede artırır. Diflunisal ilebirlikte kullanılması sonucu fatal gastrointestinal kanamalarbildirilmiştir. Probenesid plazma indome-tasin düzeylerinde yükselmeyeneden olduğundan birlikte kullanımında indometasin dozu azaltılmalıdır.Metotreksatın tübüler sekresyonunu azaltarak toksik etki göstermesineneden olabilir. Potasyum tutucu tiyazit grubu diüretiklerin natriüretikve antihipertansif etkilerini azaltabilir. İndometasin, furosemiduygulaması, tuz ve volüm azalmasıyla uyarılan Plazma Renin Aktivitesinde(PRA) azalmaya ve hatta bazal PRA’da düşmeye neden olabilir. Triamterenile birlikte kullanımı sakıncalıdır.badrenerjik reseptör blokerlerinin antihipertansifetkilerini azaltır.

Doz Önerisi: Endol Kapsül: Akut ve kronik romatoid artrit ve romatoid artritinakut dö-neminde, osteoartrit ve ankiloze spondilitte başlangıç dozugünde 2-3 kez 1 Kapsüldür. İlacın etkisi yetersiz gö-rüldüğünde günlükdoz her 7 günde 1 Kapsül arttırılarak, günde 8 kapsüle kadar çıkarılabilir.Akut guttabaşlangıç dozu günde 3 kez 1-2 Kapsüldür.Bu doz gereğinde giderek artırılarakgünde 8 kapsüle kadar verilir. Tedaviye semptomlar kayboluncayakadar devam edilmelidir.

Endol Supozituvar: Önerilen günlük doz, 1 veya 2 supozituvardır.Son doz gece yatarken verilmelidir. Böylece gece ağrıları ve bu gibihastalarda sabahleyin gö-rülen mafsal yakınmaları önlenmiş olacaktır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.