Endoxan

Endoxan

Endoxan nedir ne için kullanılır, Endoxan nasıl kullanılır, Endoxan ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Draje

Siklofosfamid

Ambalaj:

 50 mgx50 draje

Endikasyon:

 Aşağıdaki durumlarda, kombine bir kemoterapi protokolü içinde ya da monoterapi olarak kullanılır.Lösemiler: Akut yada kronik lenfositik ya da miyelositik lösemi ler. Habis lenfomalar: Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar,plazmasitoma. Metastaz yapmış ya da yapmamış habis solid tümörler: Over kanseri,testiküler kanser, meme kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma,Ewing sarkoma.Progresif “otoimmün hastalıklar”: Örn. Romatoid artrit, psoriatik artropati, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, sistemik vaskülit (örn. nefrotik sendrom ile),glomerülonefrit (örn. nefrotik sendrom ile), myasthenia gravis, otoimmün hemolitik anemi, soğuk aglutinin hastalıkları. Organ nakillerinde immunsupresif tedavi.

Kontrendikasyon:

 Siklofosfamide karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde,ciddi kemik iliği fonksiyon yetmezliği olanlarda (özellikle daha önceden sitotoksik preperat ve/veya radyoterapi uygulanmış olan hastalarda), mesane enflamasyonunda (sistit), idrar akışı engellendiğinde, aktif enfeksiyon varlığında, gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Tedaviye başlamadan önce idrar yollarında herhangi bir tıkanıklığın, sistit, enfeksiyon ve elektrolit denge bozukluğunun olmadığından emin olunmalıdır. Zayıf düşmüş ya da yaşlı hastalarda ve daha önceden radyoterapi almış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diabetes mellitus,kronik hepatit ya da böbrek yetmezliği olanlar gibi, immün sistemi zayıf olan hastalarda da yakın takip gereklidir. Tedavi sırasında, sistit ile birlikte mikro ya da mikrohematüri görülürse durum normale dönünceye kadar tedavi kesilmelidir. Tedaviye başlarken her 5-7 günde bir ve lökosit sayısı 3.000/mm 3’ün altına düşerse, her iki günde bir kan sayımı yapılmalıdır. Alkol,siklofosfamide bağlı bulantı ve kusmayı artırabilir. Tromboembolizm, DIC(yaygın damar içi pıhtılaşma) ya da hemolitik üremik sendrom gibi altta yatan hastalıklar, kemoterapi ilaçları alırken daha yüksek oranda görülebilir.

Yan Etkileri:

 Lökopeni, nötropeni, trombositopeni ve anemi gelişebilir. Bulantı ve kusma, iştahsızlık, batında rahatsızlık hissi ve ağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemorajik kolit, ağızda mukoza ülserasyonu ve sarılık gelişen nadir olgular vardır. Alopesi sık görülür.Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeniden çıkar. Ancak şekli ve rengi farklı olabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon ve tırnaklarda değişiklikler de görülebilir. Uzun süreyle yüksek dozsiklofosfamid uygulananlarda interstisyel pulmoner fibroz geliştiği bildirilmiştir.Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol ya da hidroklorotiyazid ile birlikte uygulandığında, sülfonil ürelerin miyelosupresif etkileri ve kan glukozunu düşürücü etkileri artabilir. Canlı aşılarla birlikte uygulanmamalıdır.Depolarizan kas gevşeticileri (örn. süksinilkolinin halojenli tuzları) ile birlikte uygulandığında uzun süreli apne gelişebilir. Kloramfenikol ile bir arada kullanılması siklofosfamidin yarı ömrünün uzamasına vemetabolizasyonunda gecikmeye neden olabilir. Antrasiklinler ve pentostatin,siklofosfamidin potansiyel kardiyotoksisitesini artırabilir. Digoksinin serum düzeylerinde azalmaya yol açabilir. Tiyazid diüretikleri, siklofosfamiduygulamasına bağlı olarak gelişen lökopeniyi uzatabilir. Siklofosfamid ile tedavi sırasında greyfurt yenmemeli ya da greyfurt suyu içilmemelidir.

Doz Önerisi:

 Daha çok diğer ajanlarla kombinasyon halinde uygulanır.Başlangıç tedavisi genellikle IV yoldan yapılır. IV yoldan, yetişkinler ve çocuklarda devamlı uygulama için günde 3-6 mg/kg (120-240 mg/m2’ye eşdeğer); aralıklı uygulama için, 2-5 gün aralıklarla 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2’ye eşdeğer); yüksek doz aralıklı uygulama için, örn. 20-40 mg/kg (800-1600 mg/m2)ve daha yüksek dozlar (örn. kemik iliği nakli öncesi için) 21-28 günlük aralıklarda uygulanır. Belirgin bir remisyona ulaşıldıktan sonra, sürektedavisinin oral yolla yapılması önerilir. Sürek tedavisi için günde 50-200 mgsiklofosfamid (1-4 draje) oral yolla verilebilir.Gerekirse daha fazla tablet alınabilir. Tabletler sabahları uygulanmalıdır. Uygulama sırasında ve hemen sonrasında hastaya bol sıvı verilmelidir. Benzil alkol içeren solüsyonlar, IVsiklofosfamidin stabilitesini bozabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...