Endoxan

Endoxan

Draje

EczacıbaşıBaxter

Siklofosfamid

Ambalaj: 50 mgx50 draje.

Endoxan

Flakon

Siklofosfamid

Ambalaj: 500 mgx1 Flakon ve 25 mLçözücü

: : 1 gx1 flakon ve 50 mL çözücü.

Eşdeğeri:

Alkyloxan İnj. Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 flakon(Atafarm).

Endikasyon: Aşağıdaki durumlarda, kombine bir kemoterapi protokolüiçinde ya da monoterapi olarak kullanılır.Lösemiler: Akut ya da kronik lenfositik ya da miyelositiklösemiler. Habis lenfomalar: Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar,plasmasitoma. Metastaz yapmış ya da yapmamış habis solid tümörler: Over kanseri,testiküler kanser, meme kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma,Ewing sarkoma.Progresif “otoimmünhastalıklar”: Örn. Romatoid artrit, psoriatik artropati, sistemik lupuseritematoz, skleroderma, sistemik vaskülit (örn. nefrotik sendrom ile),glomerülonefrit (örn. nefrotik sendrom ile), myasthenia gravis, otoimmünhemolitik anemi, soğuk aglutinin hastalıkları. Organ nakillerindeimmunosupresif tedavi.

Kontra Endikasyon: Siklofosfamide karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde,ciddi kemik iliği fonksiyon yetmezliği olanlarda (özellikle daha öncedensitotoksik preparat ve/veya radyoterapi uygulanmış olan hastalarda), mesaneenflamasyonunda (sistit), idrar akışı engellendiğinde, aktif enfeksiyonvarlığında, gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce idrar yollarında herhangi birtıkanıklığın, sistit, enfeksiyon ve elektrolit denge bozukluğunun olmadığındanemin olunmalıdır. Zayıf düşmüş ya da yaşlı hastalarda ve daha öncedenradyoterapi almış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diabetes mellitus,kronik hepatit ya da böbrek yetmezliği olanlar gibi, immün sistemi zayıf olanhastalarda da yakın takip gereklidir. Tedavi sırasında, sistit ile birliktemikro ya da makrohematüri görülürse durum normale dönünceye kadar tedavikesilmelidir. Tedaviye başlarken her 5-7 günde bir ve lökosit sayısı 3.000/mm3’ünaltına düşerse, her iki günde bir kan sayımı yapılmalıdır. Alkol,siklofosfamide bağlı bulantı ve kusmayı artırabilir. Tromboembolizm, DIK(yaygın damar içi pıhtılaşma) ya da hemolitik üremik sendrom gibi altta yatanhastalıklar, kemoterapi ilaçları alırken daha yüksek oranda görülebilir.

Yan Etkileri: Lökopeni, nötropeni, trombositopeni veya anemigelişebilir. Bulantı ve kusma, iştahsızlık, batında rahatsızlık hissi veyaağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemorajik kolit, ağızda mukozaülserasyonu ve sarılık gelişen nadir olgular vardır. Alopesi sık görülür.Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeniden çıkar. Ancak şekli ve rengi farklıolabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon vetırnaklarda değişiklikler de görülebilir. Uzun süreyle yüksek dozsiklofosfamid uygulananlarda interstisyel pulmoner fibroz geliştiği bildirilmiştir.Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol ya da hidroklorotiyazid ile birlikteuygulandığında, sülfonil ürelerin miyelosupresif etkileri ve kan glukozunudüşürücü etkileri artabilir. Canlı aşılarla birlikte uygulanmamalıdır.Depolarizan kas gevşeticileri (örn. süksinilkolinin halojenli tuzları) ilebirlikte uygulandığında uzun süreli apne gelişebilir. Kloramfenikol ilebirarada kullanılması siklofosfamidin yarı ömrünün uzamasına vemetabolizasyonunda gecikmeye neden olabilir. Antrasiklinler ve pentostatin,siklofosfamidin potansiyel kardiyotoksisitesini artırabilir. Digoksinin serumdüzeylerinde azalmaya yol açabilir. Tiyazid diüretikleri, siklofosfamiduygulamasına bağlı olarak gelişen lökopeniyi uzatabilir. Siklofosfamid iletedavi sırasında greyfurt yenmemeli ya da greyfurt suyu içilmemelidir.

Doz Önerisi: Daha çok diğer ajanlarla kombinasyon halinde uygulanır.Başlangıç tedavisi genellikle IV yoldan yapılır. IV yoldan, yetişkinler veçocuklarda devamlı uygulama için günde 3-6 mg/kg (120-240 mg/m2’yeeşdeğer); aralıklı uygulama için, 2-5 gün aralıklarla 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2’yeeşdeğer); yüksek doz aralıklı uygulama için, örn. 20-40 mg/kg (800-1600 mg/m2)ve daha yüksek dozlar (örn. kemik iliği nakli öncesi için) 21-28 günlükaralıklarda uygulanır. Belirgin bir remisyona ulaşıldıktan sonra, sürektedavisinin oral yolla yapılması önerilir. Sürek tedavisi için günde 50-200 mgsiklofosfamid (1-4 draje) oral yolla verilebilir.Gerekirse daha fazla tabletalınabilir. Tabletler sabahları uygulanmalıdır. Uygulama sırasında ve hemensonrasında hastaya bol sıvı verilmelidir. Benzil alkol içeren solüsyonlar, IVsiklofosfamidin stabilitesini bozabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.