Erythrocin

Erythrocin

Film Tablet

Abfar

Eritromisin stearat

Ambalaj: 500 mgx16 tablet.

Eşdeğeri: EritroFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Koçak).

Erythrocin

Oral Süspansiyon İçin granül

Eritromisin etilsüksinat

Ambalaj: 200 mg/5 mLx100 cc’lik şişe.

Erythrocin

PediyatrikOral Süspansiyon

Eritromisin stearat

Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 cc’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve alt solunum yolu,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kon-jenital kalp hastalığı,romatizmal kalp hastalığı veya sonradan kazanılan diğer valvülerkalp hastalığı olan ve penisiline karşı aşırı duyarlı hastalarındiş ve üst solunum yolu operasyonlarından önce bakteriyel endokarditekarşı profilaktik olarak, cilt ve yumuşak dokunun hafif veya ortaşiddettli akut enfeksiyonları, hafif veya orta şiddetli otitis media,farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, pnö-moni gibi altsolunum yolu enfeksiyonları, primer atipik pnö-moni, yenidoğankonjunktivit, çocuk pnö-monisi ve gebelikteki ürogenital enfeksiyonlarda,primer sifiliz, antitoksin tedavisine yardımcı olmak, taşıyıcıoluşumunu engellemek ve taşıyıcıdaki organizmaları eradike etmekamacıyla, eritrasma, intestinal amebiyazis ve lejyoner hastalığıtedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Eritromisineaşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte güvenirliği kesin olaraksaptanmamıştır.Eritromisin anne sütünde bulunur.

Yan Etkileri: Bulantı,kusma ve diyare mutat dozlar ile nadiren oluşur. Ürtiker ve hafif deridö-küntüsünden anafilaksiye kadar çeşitli alerjik reaksiyonlaroluşabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve yüksekdoz eritromisin alan hastalarda reversibl işitme kaybı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilintoksisitesi ve/veya serum teofilin düzeylerinin yükselmesi halindeteofilin dozu eritromisin tedavisiyle birlikteyken azaltılmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerdeolağan doz aç karnına veya yemeklerden hemen önce,her 6 saatte bir 250 mg veya her 12 saatte bir 500 mg’dir. Enfeksiyonunşiddetine gö-re günlük doz 4 g’ye kadar artırılabilir.Çocuklardauygun dozun belirlenmesindeyaş, ağırlık ve enfeksiyonun şiddeti ö-nemli faktörlerdir. Hafifve orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde olağan günlükdoz, 3 veya 4’e bö-lünmüş dozlar şeklinde 30-50 mg/kg’dir. Dozaj günde ikikez uygulanmak istendiğinde, aç karnına veya yemeklerden hemen önceher 12 saatte bir toplam günlük dozun yarısı alınabilir. Daha şiddetlienfeksiyonların tedavisinde toplam günlük dozun iki katına çıkılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.