Erythrocin

Erythrocin

Erythrocin nedir ne için kullanılır, Erythrocin nasıl kullanılır, Erythrocin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Eritromisin stearat

Ambalaj:

 500 mgx16 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve alt solunum yolu,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, konjenital kalp hastalığı,romatizmal kalp hastalığı veya sonradan kazanılan diğer valvüler kalp hastalığı olan ve penisiline karşı aşırı duyarlı hastalarda diş ve üst solunum yolu operasyonlarından önce bakteriyel endokardite karşı profilaktik olarak, cilt ve yumuşak dokunun hafif veya orta şiddetli akut enfeksiyonları, hafif veya orta şiddetli otitis media,farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları, primer atipik pnömoni, yenidoğan konjonktivit, çocuk pnömonisi ve gebelikteki ürogenital enfeksiyonlarda,primer sifiliz, antitoksin tedavisine yardımcı olmak, taşıyıcı oluşumunu engellemek ve taşıyıcıdaki organizmaları eradike etmek amacıyla, eritrazma, intestinal amebiazis ve lejyoner hastalığı tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Eritromisin Aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte güvenirliği kesin olarak saptanmamıştır.Eritromisin anne sütünde bulunur.

Yan Etkileri:

 Bulantı,kusma ve diyare mutat dozlar ile nadiren oluşur. Ürtiker ve hafif deride-küntüsünden anafilaksiye kadar çeşitli alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ve yüksekdoz eritromisin alan hastalarda reversibl işitme kaybı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Toksisitesi ve/veya serum teofilin düzeylerinin yükselmesi halinde teofilin dozu eritromisin tedavisi ile birlikteyken azaltılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Yetişkinlerde Olağan doz aç karnına veya yemeklerden hemen önce,her 6 saatte bir 250 mg veya her 12 saatte bir 500 mg’dir. Enfeksiyonun Şiddetine göre günlük doz 4 g’ye kadar arttırılabilir.Çocuklarda Uygun dozun belirlenmesinde yaş, ağırlık ve enfeksiyonun şiddeti önemli faktörlerdir. Hafif Ve orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde olağan günlük doz, 3 veya 4’e bölünmüş dozlar şeklinde 30-50 mg/kg’dir. Dozaj günde iki kez uygulanmak istendiğinde, aç karnına veya yemeklerden hemen önce her 12 saatte bir toplam günlük dozun yarısı alınabilir. Daha şiddetli enfeksiyonların tedavisinde toplam günlük dozunu iki katına çıkılabilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...