Esmeron

Esmeron

Flakon

Organon

Roküronyum bromür

Ambalaj: 50 mg/5 mLx12 flakon.

Endikasyon: Genel anestezisırasında endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kasıgevşemesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Roküronyuma veya bromür iyonlarınakarşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyon varlığında vegebelikte kontrendikedir.

Uyarılar: Roküronyum solunum kaslarındaparaliziye neden olduğundan, ilacın kullanıldığı hastalarda yeterlispontan solunum sağlanana kadar solunum desteği zorunludur. Karaciğerve/veya safra yolları hastalıkları ve böbrek yetmezliği, uzamışsirkülasyon zamanı, nö-romusküler hastalıklar, hipo-termi, obezitegibi durumlar roküronyumun farmakokinetik ve/veya farmakodinamiğineetki edebilir. Emziren kadınlarda ancak hekimin gerekli gördüğüdurumlarda, alınacak yarar risklerden fazla ise uygulanabilir. Roküronyumbromürün nö-romusküler blok yapıcı etkisinden kurtulduktan sonraki24 saat içinde potansiyel tehlikeli makine ve araba kullanılmasıönerilmez.

Yan Etkileri: Nö-romusküler bloker ajanlar lokalve sistemik olarak histamin salınımı yapabilen ve enjeksiyon yerindeeritematöz reaksiyonlar ve/veya bron-kospazm, kardiyovasküler değişikliklergibi jeneralize histaminoid (anafilaktoid) reaksiyonlar oluşturabilenilaçlardır.

İlaç Etkileşimleri: Anestetikler (halotan, eter, enfluran, isofluran,metoksifluran, siklopropan), yüksek dozlarda tiopentan, metoheksital,ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat ve propol; diğernondepolarizan nö-romusküler blokerler; daha önce süksametonyumuygulanması roküronyumun etkisini artırır. Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin,aminopiridin türevleri ise etkisini azaltır.

Doz Önerisi: IV yolla uygulanır.Entübasyon dozu 0.6 mg/kg’dir.Öne--rilen sürek doz 0.15 mg/kg’dir. Uzun süreli inhalasyon anestezisindebu doz 0.075-0.1 mg/kg’ye düşürülmelidir. EğerEsmeronsürekli enfüzyon olarak uygulanacaksa,öncelikle 0.6 mg/kg’lik bir yükleme dozunun verilmesi önerilir venö-romusküler blok iyileşmeye başladığında enfüzyon uygulamasınada başlanır.Enfüzyon hızı %10’luk kas seğirmesinin idamesisağlanacak şekilde ayarlanmalıdır. IV anestezi altındaki erişkinlerdenö-romusküler bloğu bu düzeyde sürdürebilmek için gereken enfüzyonhızı 5-10mg/kg/dak’dır.İnhalasyon anestezisi altında ise enfüzyon hızı 5-6mg/kg/dak’dır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.