Estreva

Estreva

Jel Transdermal

Merck

Estradiol ‰1

Ambalaj: 50 gram jel içeren, doz pompalı,100 dozluk tüp şişe.

Endikasyon: Primer yada sekonder, naturel ya da yapay over yetmezliğinde estrojen eksikliğinindüzeltilmesi: Menopozla ilişkili vazomotor hastalıklar (vazomotorkızarıklıklar), tropik genitoüriner hastalıklar (vulvavajinal atrofi,dispareni, idrar inkontinansı) ve fizyolojik rahatsızlıklarda (uyumaproblemleri, asteni gibi) endikedir.

Kontra Endikasyon: Göğüs ve uterusun malign tümörleri, hipofizer tümörler,teşhis edilemeyen genital hemorojiler, yapışıklıklar, porfirya, otospongioz vegebelik mutlak kontrendiksayonları; tromboembolik hastalıklar (aralıklı,sürekli ya da sekelli); göğüs ve uterus distrofilerinin bening tümörleri(hiperplazi, fibroma, endometriozis); galaktore, prolaktin düzeylerindekiartış; gebelik esnasında tekrarlayan kolestaz ve kaşıntı; böbrek yetmezliği;ciddi karaciğer yetersizliği ise nisbi kontrendikasyonlarıdır.

Uyarılar: Tedavi öncesinde ve tedavi boyunca periyodik olarak tıbbiinceleme gereklidir. Testlerden özellikle, ağırlık, kan basıncı, göğüsler veuterus ile ilgili olanlarının yapılması elzemdir. Epilepsi, astım, ailevi göğüskanseri hikayesi olanlar, hepatik fonksiyon hastalıkları ya da ciddihipertansiyonlu hastalarda dikkatli gözlem gereklidir. Estrojenlerin uzunsüre kullanımıyla, meme ve endometriyum patolojilerinin, kanser riski artar, bunedenle her ayın en az 12 günü boyunca, tedaviyle birlikte progestojenkullanımı önerilir.

Yan Etkileri: Hipoöstrojenikbelirtiler: Sıcak basmasının varlığı,sıradan baş ağrıları, migrenler, kontak lensler ile oküler irritasyon,vajinal kuruluk, menstürasyon sırasında görülen bilinmeyen patolojili vearaştırılması gereken kanamalar.Hiperöstrojenikbelirtiler: Mide bulantısı, göğüs tansiyonu,irritasyona eğilim, ağır bacaklar, yumurta akına benzer servikal sekresyondaartış, epilepsinin alevlenmesi

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratlar, hidantoinler, karbamazepin, meprobamat,fenilbütazon ya da rifampisin gibi, hepatik enzimleri tetikleyen ilaçlar,östrojenin etkisini değiştirebilir. Perkütan yol boyunca bu ilaçlarınbulunmalarının etkisi ya da etkileşimlerinin derecesi bilinmemektedir.

Doz Önerisi: EstrevaJel, memeler dışında, karın, kol, omuz, uyluküzerine, akşam ya da sabah, tercihen yıkama sonrası, temiz deri üzerineuygulanmalıdır.Herbir doz 0.5 mg estradiole karşılık gelen 0.5 gjeli serbest bırakır.Ortalama doz, 24-28 gün boyunca, günde 3 kez olmaküzere 1.5 g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.