Estracyt

Estracyt

Flakon

Pfizer

Estramustin fosfatmetilglukamin

Ambalaj: 300 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücüampul.

Estracyt

Kapsül

Estramustin fosfatsodyum

Ambalaj: 140 mgx100 kapsül.

Endikasyon: İlerlemişprostat karsinomu (özellikle hormonlara refrakter tümörlerde veprog-nozu kö-tü hastalarda primer tedavi olarak) tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Estradiolya da azot hardallarına aşırı duyarlık durumlarında, ağır karaciğerya da kalp hastalıklarında ve aktif trombofilebit ya da tromboembolikhastalıklarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Glukoz toleransını azaltabileceğinden, diyabetlihastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında hipertansiyonortaya çıkabileceğinden, kan basıncı düzenli aralıklarla kontroledilmelidir.

Yan Etkileri: Ödem vesıvı retansiyonu sık gö-rülür.Geriye dö-nüşümlü trombositopeni ender olarakbildirilmiştir. Tedavi sırasında, venöz tromboemboli ve iskemikkalp hastalığının şiddetlenmesi riski artar. Santral sinir sistemiyleilgili olarak depresyon, baş ağrısı, konfüzyon ve letarji gö-rülebilir.İmpotens ve jinekomastinin sık gö-rüldüğü saptanmıştır. Bulantıve kusma sıktır ve özellikle tedavinin ilk 2 haftası içinde ortayaçıkar; antiemetik ilaçlar kullanılabilir.Diyare daha enderdir.Allerjik deri dö-küntüleri enderdir.Transaminaz düzeylerinin yükselmesiyle kendini gösteren karaciğerişlev bozuklukları gelişebilir.Bazı olgularda anjiyonö-rotik ödem gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Süt, sütürünleri, kalsiyum içeren ilaçlar ya da diğer polivalan iyonlar, estramustinfosfatın emilimini azalttıklarında, birlikte alınmamalıdır.

Doz Önerisi: Estracyt Flakon: Tedaviye günlük 300-450 mg IV enjeksiyonlabaşlanır. IV tedavi 3 hafta kadar sürdürüldükten sonra, ya haftada2 kez 300 mg IV enjeksiyonla tedavi sürdürülür ya da oral tedaviyegeçilir (günde 2x2-3 Kapsül). Enjeksiyon bölgesinde trombofilebitriskini en aza indirmek için enjeksiyon İV olarak 3-5 dakika içindeyavaş yavaş yapılmalıdır.Estracyt Kapsül: Tedaviye günde 2 kez 2-3 Kapsüllebaşlanır. 3-4 hafta içinde herhangi bir etki gözlenmezse, tedaviyeson verilmelidir. Tedaviye günde 300-450 mg IV enjeksiyonla da başlanabilir.IV tedavi3 hafta kadar sürdürüldükten sonra, oral tedaviye dö-nülür.Kapsüller yemeklerden en az 1 saatönce ya da yemeklerden en az 2 saat sonra alınmalıdır. Kapsüller birmiktar suyla birlikte yutulur. Süt ve süt ürünleriyle birlikte alınmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.