Estraderm TTS

Estraderm TTS

Flaster

NovartisPharma

Estradiol

Ambalaj: TTS 25(2mg): 6 sistem

: TTS 50 (4mg): 6 sistem

: TTS 100 (8mg): 8 sistem.

Endikasyon: Doğal yada cerrahi menopoza bağlı olarak gelişen estrojen eksikliğininsıcak basması, uyku bozuklukları, ürogenital atrofi ve bunlaraeşlik eden ruhsal değişiklikler gibi belirti ve semptomların tedavisinde,hızlanan postmenopozal kemik kaybının önlenmesinde kul-lanılır.

Kontra Endikasyon: Meme veyaendometrium kanseri, endometriyozis, nedeni bilinmeyen vajinalkanama, ciddi karaciğer hasarı, geçirilmiş veya aktif tromboflebit,trombozis veya tromboembolik hastalıklar, gebelik ve emzirme ve aşırıduyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Epidemiyolojik çalışmalar, HRT’nin venöz tromboemboli(VTE) (derin venöz tromboz veya pulmoner emboli) gelişmesinin artmışnispi riski ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.Meme kanseri olan veya geçmişindehastalığın hikayesi olan kadınlara estrojen verilmemesi önerilmektedir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,bulantı, karın krampları, karında şişkinlik, uygulama bölgesindekaşıntı ile beraber veya kaşıntısız geçici eritem ve irritasyon,memelerde rahatsızlık hissi (estrojen etkisinin belirtisi, aşırıdoz belirtisi), ara kanamalar (genellikle estrojen dozunun yüksekolduğunun belirtisidir) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyonkesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemleralması önerilmelidir. Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçokantikonvülsan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarınınklirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğerenzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon,karbamazepin ve rifampisinde gösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat,felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır.

Doz Önerisi: Koruyucu folyo çıkartılarak, derhal vücuduntemiz, sağlam ve kuru bir yerine, tercihen kaba et üzerine yapıştırılmalıdır.Meme üzerine uygulanmamalıdır.Sistemler art arda iki kez aynı yere yapıştırılmamalıdır.EstradermTTShaftadaiki kez kullanılır, yani 3-4 günde bir değiştirilip yenisi uygulanmalıdır.Tedavi normaldeEstraderm TTS 50ile başlatılır.Bundan sonra tedavinin dozu kişiye gö-re ayarlanmalıdır.Memelerde rahatsızlık, ara kanama, sıvı retansiyonu, karında gerginlik(6 haftadan uzun sürerse) dozun çok fazla olduğunu ve azaltılmasıgerektiğini gösterir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.