Estracombi TTS

Estracombi TTS

Plaster

NovartisPharma

EstradermTTS 50: Estradiol 4 mg

EstragestTTS (0.25/50): Estradiol 10 mg, Noretisteron asetat 30 mg

Ambalaj: 4 sistem Estraderm TTS 50 ve4 sistem Estragest TTS (0.25/50).

Endikasyon: Uterusu intakt olan kadınlarda menopoza bağ--lıestrojen yetersizliğinin neden olduğu semptomların, yani sıcakbasması, uyku bozuklukları, ürogenital atrofi ve bunlarla ilişkiliruh hali değişikliklerinin tedavisinde, menopoz sonrası hızlanmışkemik kaybının önlenmesinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Meme ve endometriyum kanseri, endometriyozis,nedeni bilinmeyen vajinal kanama, ciddi karaciğer hasarı, geçirilmişveya aktif trombofilebit, trombozis veya tromboembolik hastalıklar,bileşimdeki maddelere karşı bilinen aşırı duyarlık, gebelik veemzirme.

Uyarılar: Bütün diğer cinsiyet hormonları ile yapılan tedavilerdeolduğu gibi, bu kombinsayon da ancak genel tıbbi ve endometriyalanormallikleri elimine etmek için tam bir jinekolojik muayene yapıldıktansonra kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Uygulama bölgesinde kaşıntı ile beraber veyakaşıntısız geçici eritem ve irritasyon, ara kanama, leke tarzındavajinal kanama, menstrüel kanamada değişiklikler, dismenore,premenstrüel benzeri sendrom, amenore memede rahatsızlık (estrojenve/-veya gestajen etkilerinin işareti), bulantı, karın krampları,gaz, baş ağrısı, migren, trombofilebit, varikoz venlerin şiddetlenmesi,kan basıncında artış görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyenpreparatlar (örneğin, barbitüratlar, hidantoinler, karbamazepin,meprobamat, fenilbutazon veya rifampisin) estrojenlerin ve projestinlerinetkisini inhibe edebilir.Bu preparatların transdermal olarak verilen estradiolve noretisteron asetatı ne derece etkileyecekleri bilinmemektedir.

Doz Önerisi: Estracombi TTSile bir tedavi siklusu, 4 plasterEstradermTTS 50ve 4 plasterEstragestTTS (0.25/50)içerir.TedaviEstraderm50ile başlatılır.Sistemler 2 hafta süreyle haftada 2 kez uygulanır. Yani, sistem her3-4 günde bir değiştirilir. İzleyen 2 hafta süreyle haftada 2 kez 1Estragest TTS (0.25/50)sistemi uygulanır, yani sistemyukarıda belirtildiği gibi 3-4 günde bir değiştirilir. Bir sonrakitedavi siklusuEstragest TTS (0.25/50)sistemini çıkardıktan hemensonraEstradermTTS 50ile tekrarbaşlatılır. Uygulanan yer yağsız olmalı ve herhangi bir irritasyonbelirtisi olmamalıdır.Estracombi TTSmemelere uygulanmamalıdır.Sistemler art arda iki kez aynıyere yapıştırılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.