EtoposideTeva

EtoposideTeva

Flakon

Medİlaç

Etopozid

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Atafarm);Evicap Yumuşak Kapsül: 200 mgx30 ve 60 Kapsül(Koçak);Grandpherol Yumuşak Jelatin Kapsül: 200 IUx30kapsül(İlsan).

Endikasyon: E vitaminigereksiniminin arttığı ve özellikle poliansatüre yağ asitlerinin büyük miktarda(günde 20 g’den fazla) alındığı durumlar. Malabsorpsiyon sendromu durumlarındadiğer yağda eriyen vitaminlere ek olarak. E vitamini konsantrasyonlarınındüşük olduğu betatalasemi, orak hücreli anemi, herediter sferositoz,glikoz6-fosfat dehidrogenaz yetmezliği gibi konjenital hematolojik durumlarda.Claudication intermittent ve nöromüsküler hastalıklarda. abetalipoproteinemide.

Kontra Endikasyon: E vitaminineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Estrojen veya oral kontraseptif kullanankadınlarda tromboz riski artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Antikoagülantedavisi gö-ren hastalara E vitamini tedavisi uygulanırken dikkatliolunmalıdır. E vitamininin gebelikteki güvenirliği hakkındabilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle gebelikte özellikle ilk üç aylıkdö-nemde kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında kullanılmamasıönerilir.

Yan Etkileri: Fazla dozlardadiyare ve karın ağrısı oluşabilir, yorgunluk ve halsizliğe sebepolabilir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozE vitamini, A ve K vitamininin emilimini azaltır ve K vitaminininetkisini inhibe eder.

Doz Önerisi: Profilaktik kullanım ve genel gereksinmelerde100-300 mg (1-2 draje), tedavi amacı ile malabsorpsiyon sendromunda100-300 mg (1-2 draje), konjenital hematolojik bozukluklarda300-600 mg (2-3 draje), lipoprotein bozukluklarında 300-600 mg (2-3draje), Claudication intermittent ve nö-romusküler hastalıklarda300-600 mg (2-3 draje), abetalipoproteinemide 600 mg.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.