Ezetrol

Ezetrol

Tablet

MSD

Ezetimib

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

Endikasyon: Primer Hiperkolesterolemi, Homozigot AileviHiperkolesterolemi (HoFH) ve Homozigot Sitosterolemi (Fitosterolemi).

Kontra Endikasyon: Ezetimibe karşı aşırı duyarlık.

Uyarılar: Ezetimib ve bir statin alan hastalarda transaminazyükselmeleri gözlenmiştir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozayarlanması gerekmemektedir. Orta ve şiddetli karaciğer bozukluğu olanhastalarda önerilmez. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. 10 yaşından büyükçocuklarda ve yetişkinlerde dozun ayarlanması gerekmez.Gebelere verilirken tedbirliolunmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; potansiyel yararıbebek üzerindeki potansiyel riskten ağır basmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Tek başına verildiğinde baş ağrısı,karın ağrısı, diyare; bir statin birlikte verildiğinde baş ağrısı, yorgunluk,karın ağrısı, kabızlık, diyare, gaz, bulantı, ALT yükselmesi, AST yükselmesi,miyalji görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Birlikte antasit verildiğinde, ezetimibinemilim hızı azalmış ancak ezetimibin biyoyararlanımı üzerinde bir etkioluşmamıştır. Birlikte kolestiramin uygulanışı, toplam ezetimibin ortalamaAUC'sini yaklaşık %55 azaltmıştır. Fenofibrat ya da gemfibrozil birlikteverildiğinde toplam ezetimib yoğunluğunu sırasıyla yaklaşık 1.5 ve 1.7 katartırmıştır, ancak bu artışlar klinik bakımdan anlamlı kabul edilmemiştir.Fibratlarla ezetimib uygulanımının yararı ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.Ezetimib ile atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatinarasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşme görülmemiştir.

Doz Önerisi: Hasta lipit düşürücü bir diyet uygulamalıdır veEzetrolile tedavi sırasında diyetedevam etmelidir. Günde 1 kezEzetrol10 mg önerilir, tek başına ya da bir statinle birlikte kullanılabilir.Ezetrolaç ya da tok karnına, gününherhangi bir saatinde alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.