Fluothane

Fluothane

Volatil Sıvı

AstraZeneca

Halotan

Ambalaj: 50 mL’lik şişe.

Endikasyon: Cerrahive teşhis amacıyla yapılan her türlü girişimde halotan inhalasyonanestezisi kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Halojenliinhalasyon anesteziklerine karşı aşırı duyarlık, hepatik porfiriler,malign hipertermi, hastanın öyküsünde kanıtlanmış halotan hepatitatağı, halojenli inhalasyon anesteziklerinin kullanımından sonragö-rülen ve nedeni bilinmeyen postoperatif ısı yükselmeleri ve sarılık,duranın açılması öncesinde intrakraniyal basınç yükselmesi durumundakontrendikedir.

Uyarılar: Halotan ancak iyi bir eğitim ve gerekli araçlar sayesindeusulüne uygun bir kullanım ve kontrol sağlandığı takdirde uygulanabilir.Halotan anestezi alan hastaların ilk 24 saat içinde araçları gereğigibi kullanamayacakları dikkate alınmalı, hasta uyarılmalıdır.Gebeliğin ilk üç ayında halotan ancak zorunlu bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Halotan plasentayı serbestçe geçer, konsantrasyonabağlı olarak fetal depresyona ve yenidoğanda geçici bilinç bozukluğunaneden olabilir.Anne sütünde saptanmıştır. Emzirmemesi önerilir.

Yan Etkileri: Halotanındamarları genişletici etkisi vardır; bu etki deride yüzeyel venlerinbelirgin bir hale gelmesiyle farkedilebilir. Halotanla narkoz endüksiyonuveya sürek narkozu sırasında kan basıncı düşebilir.Kardiyak aritmi (nodal ritm, AV blok, asistoli, ventrikülerasistoller dahil) oluşabilir. Halotanın yüksek konsantrasyonlarısolunum depresyonuna yol açabilir. Artan serebral kan akımına bağlıolarak intrakraniyal basınç artabilir.Doğumlarda halotanın özelliklederin narkoz sırasında, uterusta bir gevşeme yapabileceği bilinmelidir.Halotan damarları genişlettiği için kürtajda biraz daha fazla kanamaolabilir. Diğer anasteziklerle (lokal olanları dahil) olduğu gibihalotan anestezisiyle de malign hipertermi ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Halotananestezisi sırasında vazokonstriktör olarak sempatomimetiklerinuygulanması kalpte ritm bozukluklarına yol açabilir. Nondepolarizankas gevşeticilerin etkisini artırır. Aynı zamanda antihipertansiflerkullanılması kan basıncında daha kuvvetli bir düşmeye yol açabilir.Teofilin alan hastalarda halotan kullanılması kalp ritm bozukluklarınayol açabilir. Klorpromazin halotanın depresan etkisini, morfinise özellikle solunum sistemine olan depresan etkisini artırır.

Doz Önerisi: İndüksiyon için, büyüklerde oksijenveya azotprotoksit içinde %2-4 konsantrasyonunda kullanılabilir.Çocuklar için oksijen veya azotprotoksit içinde %1.5-2 konsantrasyonundakullanılır. Anestezinin sürdürülmesinde hem büyükler hem de küçükleriçin ‰5-2’lik konsantrasyon uygundur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.