Fortum

Fortum

Flakon IM/IV, IV

GSK

Seftazidim pentahidrat

Ambalaj: 0.5 g IM/IVx1 Flakon ve 5mL’lik eritici Ampul

: : 1 gIM/IVx1 Flakon ve 10 mL’lik eritici Ampul

: : 2 g IVx1 Flakon ve 10 mL’lik eritici ampul.

Eşdeğeri: İesetumFlakon: 0.5 g IM/IVx1 Flakon, 1 gIM/IVx1 Flakon, 2 g IVx1 Flakon(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Septisemi,bakteriyemi, peritonit, menejit olgularında bağışıklığı bastırılmışhastaların maruz kaldığı enfeksiyonlarda ve yoğun bakım altında olanhastalardaki enfeksiyonlarda (enfekte yanıklar gibi), pnö-moni,bronkopnö-moni, enfekte plö-rezi, ampiyem, akciğer absesi, enfektebronşiyektazi, bronşit ve kistik fibrozisli hastalardaki akciğerenfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, habis dış kulak iltihapları,mastoidit, sinüzit ve diğer şiddetli KBB enfeksiyonları, akut vekronik pyelonefrit, pyelit, prostatit, sistit, üretrit, renal abse,mesane ve böbrek taşlaryla ilişkili enfeksiyonlar, erizipel, apseler,selülitler, enfekte yanıklar ve yaralar, mastit, deri ülserleri,kolanjit, kolesistit, safrakesesi ampiyemi, karın içi apsesi, peritonit,divertikülit, enterokolit, doğum sonrası ve pelvisin iltihabidurumlar, osteit, osteomiyelit, septik artrit, enfekte bursit, hemove peritonal dializ ile birlikte oluşan enfeksiyonlar ve ayakta devamlıperitonal diyaliz, kontaminasyon olasılığı olan cerrahi girişimlerde(profilaktik olarak) endikedir..

Kontra Endikasyon: Sefalosporinantibiyotiklerine aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Seftazidim verilmeden önce, hastanın geçmişindepenisilinler ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlık olup olmadığıdikkatle soruşturulmalı, duyarlığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalı,alerjik reaksiyonlar gö-rülürse ilaç hemen kesilmelidir. Seftazidimböbrek yoluyla elimine edildiğinden böbrek fonksiyonunun bozuklukderecesine gö-re dozaj azaltılmalıdır. Gebeliğin ilk aylarındave küçük bebeklerde dikkatli kullanılmalıdır. Seftazidim anne sütünedüşük konsantrasyonlarda geçer ve emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Makülopapülerveya ürtikeryal dö-küntüler, ateş, kaşıntı ve çok nadir olarak anjiyoödemve anafilaksi (bronkospazm ve/veya hipotansiyon) diyare, bulantı,kusma, karın ağrısı, çok nadiren ağızda pamukçuk veya kolit, Candidiasis,vajinitis, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi ve kö-tü tat gibi çeşitliyan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kloramfenikolin vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonistiktir.Seftazidim, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir,ancak aralarında farmasö-tik geçimsizlik olduğundan aynı enjektöriçinde verilmemeli, aynı Solüsyon içinde karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: Dozaj, enfeksiyonun şiddetine, duyarlığına,tipine, yerine ve hastanın yaşı ve böbrek fonksiyonuna bağlıdır.Yetişkinler: 2 veya 3'e bö-lünmüş dozlarda IVveya IM enjeksiyon şeklinde günde 1-6 g’dir. Ü-riner sistem ve dahaaz şiddetli enfeksiyonlarda: Her 12 saatte bir 500 mg veya 1 g. Çoğuenfeksiyonlar: Her 8 saatte 1 g veya her 12 saatte bir 2 g. Ö-zelliklebağışıklığı bastırılmış, nötropenili hastalar dahil çok şiddetlienfeksiyonlarda: Her 8 veya 12 saatte 2 g. Psö-domonal akciğer enfeksiyonlufibrokistik yetişkinlerde: 3'e bö-lünmüş dozlarda 100-150 mg/kg/gün.Normal böbrek fonksiyonlu yetişkinlerde herhangi bir ters etki gö-rülmeksizingünde 9 g kullanılmıştır.Bebekler ve çocuklar (2 aydan büyük): 2 veya 3'e bö-lünmüş dozlarda30-100 mg/kg/-gün. Bağışıklığı bastırılmış veya fibrokistik çocuklardakienfeksiyonlarda ve menenjitli çocuklarda 3'e bö-lünmüş dozlardagünde 150 mg/kg (maksimum 6 g/gün) verilebilir.Yeni doğanlar (0-2 aylık): 2'ye bö-lünmüşdozlarda 25-60 mg/kg/gün.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.