Fortum

Fortum

Fortum nedir ne için kullanılır, Fortum nasıl kullanılır, Fortum ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV, IV

Seftazidim pentahidrat

Ambalaj:

 0.5 g IM/IV x 1 Flakon ve 5mL’lik eritici Ampul

: : 1 g IM/IV 1 Flakon ve 10 mL’lik eritici Ampul

: : 2 g IV 1 Flakon ve 10 mL’lik eritici ampul.

Endikasyon:

 Septisemi,bakteriyemi, peritonit, menenjit olgularında bağışıklığı bastırılmış hastaların maruz kaldığı enfeksiyonlarda ve yoğun bakım altında olanhastalardaki enfeksiyonlarda (enfekte yanıklar gibi), pnömoni,bronkopnömoni, enfekte plörezi, ampiyem, akciğer apsesi, enfektebronşiyektazi, bronşit ve kistik fibrozisli hastalardaki akciğerenfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, habis dış kulak iltihapları,mastoidit, sinüzit ve diğer şiddetli KBB enfeksiyonları, akut ve kronik pyelonefrit, piyelit, prostatit, sistit, üretrit, renal abse,mesane ve böbrek taşları ile ilişkili enfeksiyonlar, erizipel, apseler,selülitler, enfekte yanıklar ve yaralar, mastit, deri ülserleri,kolanjit, kolesistit, safra kesesi ampiyemi, karın içi apsesi, peritonit,divertikülit, enterokolit, doğum sonrası ve pelvisin iltihabi durumlar, osteoid, osteomiyelit, septik artrit, enfekte bursit, hemove periton diyaliz ile birlikte oluşan enfeksiyonlar ve ayakta devamlı periton diyaliz, kontaminasyon olasılığı olan cerrahi girişimlerde(profilaktik olarak) endikedir..

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Antibiyotikler Ne aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Seftazidim verilmeden önce, hastanın geçmişindepenisilinler ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılık olup olmadığı dikkatle soruşturulmalı, duyarlılığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalı,alerjik reaksiyonlar görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Seftazidim Böbrek yoluyla elimine edildiğinden böbrek fonksiyonunun bozukluk derecesine göre dozaj azaltılmalıdır. Gebeliğin ilk aylarında ve küçük bebeklerde dikkatli kullanılmalıdır. Seftazidim anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçer ve emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Makülopapüler Veya ürtikeryal döküntüler, ateş, kaşıntı ve çok nadir olarak anjiyoödem ve anafilaksi (bronkospazm ve/veya hipotansiyon) diyare, bulantı,kusma, karın ağrısı, çok nadiren ağızda pamukçuk veya kolit, Candidiasis,vaginitis, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi ve kötü tat gibi çeşitli yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kloramfenikol İn vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonisttir.Seftazidim, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir,ancak aralarında farmasötik geçimsizlik olduğundan aynı enjektöriçinde verilmemeli, aynı Solüsyon içinde karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Dozaj, enfeksiyonun şiddetine, duyarlılığına,türüne, yerine ve hastanın yaşı ve böbrek fonksiyonuna bağlıdır.Yetişkinler: 2 ve 3'e bölünmüş dozlarda IV veya IM enjeksiyon şeklinde günde 1-6 g’dir. Üriner sistem ve daha az şiddetli enfeksiyonlarda: Her 12 saatte bir 500 mg veya 1 g. Çoğu Enfeksiyonlar: Her 8 saatte 1 g veya her 12 saatte bir 2 g. Özellikle bağışıklığı bastırılmış, nötropenili hastalar dahil çok şiddetli enfeksiyonlarda: Her 8 veya 12 saatte 2 g. Psödomonal akciğer enfeksiyonlu fibrokistik yetişkinlerde: 3'e bölünmüş dozlarda 100-150 mg/kg/gün.Normal böbrek fonksiyonlu yetişkinlerde herhangi bir ters etki görülmeksizin günde 9 g kullanılmıştır.Bebekler ve çocuklar (2 aydan büyük): 2 ve 3'e bölünmüş dozlarda 30-100 mg/kg/-gün. Bağışıklığı bastırılmış veya fibrokistik çocuklarda enfeksiyonlarda ve menenjitli çocuklarda 3'e bölünmüş dozlarda günde 150 mg/kg (maksimum 6 g/gün) verilebilir.Yeni doğanlar (0-2 aylık): 2'ye bölünmüş dozlarda 25-60 mg/kg/gün.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...