Furomid

Furomid

Ampul IM/IV

Deva

Furosemid

Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: DesalAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Biofarma);LasixAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(SanofiAventis).

Furomid

Tablet

Furosemid

Ambalaj: 40 mgx50 Tablet.

Eşdeğeri: DesalTablet: 40 mgx50 tablet(Biofarma).

Endikasyon: Kalp vekaraciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler (assit), böbrekhastalıklarından kaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikleakciğer ödemi, gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarakidrar yapımının azaldığı hallerde volüm eksikliği giderildiktensonra, beyin ödeminde destekleyici önlem olarak, yanıklara bağlıödemler, hipertansiyon krizlerinde diğer antihipertansif önlemlerlebirlikte, zehirlenmelerde zorlu diürezin desteklenmesi için kullanılır.

Kontra Endikasyon: İdrar yapımınıneksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusuolduğu hepatik koma ve prekoma, hipotansiyonlu ve hipotansiyonsuzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Kan basıncında belirgin düşme, latent veya manifestdiabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri), gut (düzenliürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn. prostat hipertrofisi,üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyonbozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler de dikkatlitakip gereklidir.Furosemid uygulanan kimselerde şehir trafiğineaktif bir şekilde katılma, caddede karşıdan karşıya geçme veya makinelerikullanma gücü bozulabilir. Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtilerortaya çıktığında uygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadecekısa süreyle ve ancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlaraüstünlük sağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelere furosemidverilmesi gerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği velaktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir.

Yan Etkileri: Aşırı diürezebağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlıhastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuvar regülasyonbozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kardiyakglikozidlerle (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zaman kalpkasının dijitale duyarlığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolonla birliktekullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilatlarla kombinasyonu, salisilat toksisitesiniartırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozid sınıfı antibiyotiklerinişitmeyi bozucu etkisi furosemidle birlikte verildikleri zamanartabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleriyle kombine edildiğinde kuvvetli birhipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyleetakrinik asitle kombine edilmemelidir. Fenitoinle birlikte kullanımdada etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığındabir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidlebirlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde inisyal günlük doz peroral 20-80 mgve parenteral 20-40 mg’dir (tek doz halinde). Hastanın yanıtına gö-rebu doz tekrarlanabilir, çocuklarda günlük oral doz 2 mg/kg ve parenteraldoz 1 mg/kg’dir. Uygulama tek doz halinde yapılmalıdır ve gereğindebir önceki doz 1-2 mg/kg artırılarak verilebilir (maksimum çocukdozu 6 mg/kg’dir). Hipertansiyonda verilen oral doz ise günde 2x40mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.