Furoksan

Furoksan

Oral Süspansiyon

Günsa

Furazolidon

Ambalaj: 25 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Endikasyon: Giardialamblia’nın neden olduğu enteritintedavisinde ve elektrolit ve sıvı kaybının düzeltilmesine yardımcıolarak kolera tedavisinde oral olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Furazolidonakarşı hipersensitivitesi olduğu bilinenlerde kontrendikedir. 1 ayınaltındaki yenidoğan bebeklerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hemolitik anemi meydana getirmeolasılığı nedeniyle 1 aydan küçük bebeklere verilmemelidir. İdrarkahverengi renkte olabilir. Furazolidonun gebelik sırasındakullanımı, olası yararların potansiyel riske gö-re daha ağır olduğuhallerde sınırlandırılmış olmalıdır. Sütte furazolidon yoğunluğununsaptanamaması nedeniyle emziren annelerde kullanımının güvenirliğibelirlenememiştir.

Yan Etkileri: En fazlagö-rülen yan etkileri bulantı ve kusmadır. ara sıra abdominal ağrı,diyare, baş ağrısı ve kırıklık gözlenmiştir. Kolit, proktit, analprurit, stafilokoksik enterit nadiren oluşabilir. Furazolidonunuygulanmasının ardından ortostatik hipotansiyon, hipoglisemi,agranülositoz ve baş dönmesi rapor edilmiştir. Furazolidon alanbazı hastalarda, alkole disülfiram benzeri reaksiyon olmuştur.

İlaç Etkileşimleri: Hipertansifkrizin potansiyel riski nedeniyle MaO inhibitörleri, tiramin içerenyiyecekler (örneğin bakla, maya ekstraktları, kuvvetli pastö-rizeedilmemiş peynir, bira, şurup, salamura, balık, tavuk karaciğerive fermente ürünler) veya soğuk algınlığında, saman nezlesinde veiştah kesici amaçla kullanılan ilaçların bileşiminde bulunanindirekt etkili sempatomimetik aminleri (örneğin amfetaminler,siklopentamin, dopamin, efedrin, fenilpropanolamin, levodopa,metaraminol, metilfenidat, fenilefrin, psö-doefedrin) alan hastalarınhepsinde dikkatle kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Büyüklerde 4 ölçek, 4 kez olmak üzere günde 16ölçek. 5 yaş ve daha yukarı çocuklarda 1-2 ölçek, 4 kez olmak üzeregünde 4-8 ölçek. 1-4 yaş arası çocuklarda ½-1 ölçek, 4 kezolmak üzere günde 3-4 ölçek. 1 aydan 1 yaşına kadar olan çocuklarda(=8-17 mg), 4 kez olmak üzere kullanılmalıdır. Günlük doz 8.8 mg/kg’yigeçmemelidir. Şiddetli bulantı ve kusma varsa dozaj azaltılmalıdır.7 gün içinde başarılı bir yanıt alınamazsa ilaç bırakılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.