Fulpen

Fulpen

Tablet

Adeka

asetilsalisilikasit 400 mg, kafein 50 mg, kodein fosfat 9.5 mg

Ambalaj:

 20 tablet.

Eşdeğeri:

 DolviranTablet:

 20 tablet(Bayer).

Endikasyon:

 Bütün ağrılıdurumlarda kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve ateşlihastalıklarda önerilir.

Kontra Endikasyon:

 Salisilatlarakarşı aşırı duyarlık hallerinde, hemorajik diyatez, mide ve duodenumülserlerinde, bronşiyal astma ve amfizem olgularında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Böbrek harabiyeti olanlardadikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında dikkatle kullanılmalıdır.Beklenen doğum tarihinden 4 hafta önce kullanılmamalıdır. Bağımlılıkyapabilir, uzun süre kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bazı hastalardagastrointestinal bozukluklar, gizli gastrointestinal kanamalar,bazan da aşırı duyarlık reaksiyonları (örn. bronş spazmı, deri reaksiyonları)gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Antikoagülanların(örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini ve steroidlerlebirlikte alındığında gastrointestinal kanama olasılığını artırır.Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin(örn. sülfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir. Furosemid,spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkileriniazaltır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir.Oral kontraseptifler ve simetidin, kafein metabolizmasını inhibeederek farmakolojik etkisini çoğaltır. Sigara, eliminasyonu artırabilir.Kodein; genel anestezikler, antihistaminikler, fenotiyazinler,barbitüratlar, trankilizanlar, sedatifhipnotikler, trisiklik antidepresanve diğer SSS depresanları ile dikkatle kullanılmalıdır ve bu ilaçlarındozu azaltılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Günlük doz erişkinlerde 3x1-2 Tablet ve çocuklarda3x½ Tablettir.

 

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.