Fulsac

Fulsac

Kapsül

Biofarma

fluoksetin HCI

Ambalaj: 20 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:

Depreks Kapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);Depset Kapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);Florak Kapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);Loksetin Kapsül: 20 mgx16 kapsül(Nobel);ProzacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Lilly);Seronil Kapsül: 20 mgx16 kapsül(Drogsan).

Endikasyon: Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesifkompulsifhastalık tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Fluoksetin tedavisi sırasındaetiyolojisi bilinmeyen deri dö-küntüsü geliştiği takdirde ilacınkullanımı durdurulmalıdır. Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların%10-15’inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk gö-rülmüş ve hastaların%5 kadarı bu advers etkiler nedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir.Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir. Bir MAOinhibitö-rünün kullanımına son verildikten sonra fluoksetin tedavisinebaşlanacağı zaman, aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Dahagüvenli başka bir seçenek varsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğiniemziren annelere verilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın,muhakeme yeteneğini ve becerileri olumsuz yönde etkileyebileceğikonusunda hastalar uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degö-rülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nö-roleptik habissendrombenzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri dö-küntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dö-külmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkul-lanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Günde 1 kez ve sabah alınması yeterlidir. Aç veyatok iken alınabilir.Beklenen antidepresif etki diğer türevlerdeolduğu gibi 4 ile 5 haftalık uzun bir tedavi dö-neminden sonra sağlanır.Bu durum hasta ve çevresine hatırlatılmalıdır. Akut durum düzeldiktensonra genellikle tedavi ileriye doğru sürdürülmelidir. Doz bazıkişilerde günde 80 mg’ye kadar arttırılabilirse de, günde 20 mg’liktek dozun yeterli olduğu, uygulamalardan anlaşılmıştır. Günde 20mg’yi aşan dozlar bö-lünerek verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.