Genotropin

Genotropin

Kartuş

Pfizer

Rekombinant somatropin16 IU (5.3 mg)/1 mL

Ambalaj: Çoklu doz uygulamaya özel,birinde toz diğerinde eritici içeren iki kompartımanlı kartuş.

Endikasyon: Çocuklarda: Büyüme hormonu yetersizliğine bağlı büyümegeriliği, Turner Sendromu, Puberte öncesi çocuklarda kronik böbrekhastalığına bağlı büyüme gecikmesi.Erişkinlerde: Bilinenhipotalamohipofizer hastalıkla beraber büyüme hormonu yetersizliğive iki dinamik büyüme hormonu stimülasyon testi sonucu belirlenmişbüyüme hormonu eksikliği.

Kontra Endikasyon: Aktif maligntümör şüphesi olanlarda kontrendikedir. İntrakraniyal tümö-rüninaktif olması ve antitümö-ral tedavinin büyüme hormonu tedavisinebaşlanmadan tamamlanmış olması gereklidir.Tümö-rün nüks ettiğini gösterenbulgular varsa büyüme hormonu tedavisi kesilmelidir. Kronik böbrekyetmezliği olan çocuklarda böbrek transplantasyonundan önce büyümehormonu tedavisi kesilmelidir. Gebelik ve emzirme dö-neminde büyümehormonu tedavisi önerilmez. Somatropine aşırı duyarlı-ğın olduğudurumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Somatropin, büyüme hormonu eksikliğive tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman hekimler tarafındankullanılmalıdır. Çocuklarda iskelet büyümesinin stimüle edilmesiepifiz diskleri kapanıncaya kadar olmaktadır. Gebelik sırasındakullanılmamalıdır.Tedavi sırasında gebe kalınması durumundasomatropin tedavisi kesilmelidir.Somatropinin anne sütüne geçebileceği olasılığıgöz ardı edilmemelidir.

Yan Etkileri: Periferiködem şeklinde sıvı retansiyonu gö-rülür ve özellikle erişkinlerdekarpal tünel sendromu gö-rülebilir. Nadiren erişkinlerde hafif şiddetteartralji, kas ağrısı ve parestezi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Somatropinin adrenokortikoidler,glukokortikoid ya da kortikotropin ile birlikte kullanımı ilacaalınacak yanıtı engelleyebilir. Anabolik steroidler, androjenler,estrojenler ya da tiroid hormonları ile birlikte aşırı dozda somatropinkullanımı ise epifiz kapanmasını hızlandırabilir.

Doz Önerisi: Dozaj bireyseldir ve vücut ağırlığı ile vücut yüzeyalanına bağlıdır. Haftalık dozlar 7’ye bölünerek, SC enjeksiyon şeklindegünde bir kez uygulanır. Çocuklardaki büyüme hormonu salgılanma yetersizliğinebağlı büyüme bozukluğunda doz, 0.07-0.10 IU/kg/-gün veya 2.1-3.0 IU/m2/gün’-dür.Gonodal diskinezide (Turner Sendromu) doz, 0.14 IU/kg/gün veya 4.3 IU/m2/gün’dür.Kronik böbrek yetersizliğine bağlı prepubertal çocuklardaki büyümebozukluğunda doz 4.3 IU/m2/gün’-dür. Büyüme hızı çok düşükse, dahayüksek dozlar gerekebilir. Yetişkinlerdeki büyüme hormonu eksikliğindebaşlangıç dozu olarak 0.018 IU/kg/gün salık verilir. Doz, yavaş yavaşartırılarak hasta gereksinimine göre belirlenir. Maksimum doz 0.036 IU/kg(0.012 mg/kg)/gün’-dür. Hastalardaki klinik etkinlik, yan etkiler ve insülinebenzer büyüme faktörünün (IGfI) serum düzeyleri referans alınarak dozayarlanmalıdır. Bir günlük uygulama unutulduğunda, bir sonraki gün iki mislidoz uygulanmaz; normal tedavi dozuyla, kalınan yerden devam edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.