Genta

Genta

Ampul IM/IV

İ.E. Ulagay

Gentamisin sülfat

Ambalaj: 20 mg (pediyatrik)/1 mLx1 Ampul

: : 40 mg/1 mLx1 Ampul

: : 80 mg/2mLx1 Ampul

: : 120 mg/2 mLx1 Ampul

: : 160 mg/2 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: GenmisinAmpul: 20 mg/2 mLx1 Ampul, 40mg/1 mLx1 Ampul, 80 mg/2 mLx1 Ampul(TümEkip);Gentamed Ampul: 40 mg/1mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);GentreksAmpul: 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80mg/2 mLx1 Ampul,120 mg/2 mLx1 Ampul, 160 mg/2 mLx1 ampul(Bilim);GetamisinAmpul: 20 mg (pediyatrik)/2mLx1 Ampul, 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul(Deva).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gentamisine aşırı duyarlığı olanlarda ve gentamisinuygulandığında ciddi toksik reaksiyon gö-rülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar: Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğubilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftininfonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksikbul-gular ya da nefrotoksik bulgular gö-rüldüğünde, doz azal-tılmalıya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerplasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilenbebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte sük-sinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nö-romüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi: Genta Ampulgenellikle IM uygulanır. Ö-zel durumlarda IV uygulanabilir.Gentamisin ile tedavi süresi 7-10 gündür. Ancak ağır, komplike vediğer antibiyotiklere yanıt vermeyen olgularda daha uzun sürelitedavi gerekebilir. Böbrek fonksiyonu normal büyüklerde günlükdoz 3 mg/kg’dir. ağır olgularda günde 5 mg/kg uygulanabilir. Bu doz,klinik durumda iyileşme gö-rülünce hemen 3 mg/kg’ye indirilmelidir.Hesaplanan günlük miktar 3 eşit doza bö-lünerek 8 saat arayla ya da2 doz şeklinde 12 saat arayla uygulanmalıdır.Genta Ampul, yanık ve şok gibi IM uygulamanınolanaksız olduğu durumlarda ve çok ağır enfeksiyonlarda 100 ile200 mL %5 dekstroz veya izotonik sodyum klorür solüsyonu içinde seyreltilerek1 mg/ml (‰1) yoğunluğu geçmemek üzere 1-2 saat içinde enfüzyon şeklindedamara uygulanabilir.Gonoredebir kez IM olarak 240 mg ö-nerilmektedir.Bağırsak enfeksiyonlarında, kalın bağırsak ameliyatlarından48 saat önce başlamak üzere her 4 saatte bir 50 mg kullanılmalıdır.Çocuklardagünlük doz 5-7 mg/kg’dir. Hesaplanangünlük miktar eşit dozlara bö-lünerek olguya gö-re 8 ya da 12 saatlikara ile IM yolla uygulanır.Buna gö-re, yenidoğanlarda 12 saatte bir 2.5mg/kg, bebeklerde 8 saatte bir 2.5 mg/kg uygulanır.

Genta

Göz/Kulak Damlası

Gentamisin sülfat

Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik damlalıklışişe.

Eşdeğeri: GetamisinGöz/Kulak Damlası: 3 mg/mLx5mL(Deva).

Endikasyon: Kulak: Otitiseksternada, dış kulaktaki enfekte ekzemalar ve fronkülozda, akutveya kronik kulak akıntılarında kullanılır.Göz: Konjunktivit,keratit, keratokonjunktivit, akut meibomianit, kornea ülserleri,blefarit, blefarokonjunktivit ve dakriyosistit gibi enfeksiyonlardakullanılır.

Kontra Endikasyon: Gentamisinveya diğer aminoglikozitlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Yan Etkileri: Gentamisinkullanımıyla gözde geçici bir irritasyon ortaya çıkabilir.

Doz Önerisi: Dış kulak yolu enfeksiyonlarında, dış kulak kanalıtemizlendikten sonra günde 3-4 kez 2-4 damla damlatılır. Gözenfeksiyonlarında her 4 saatte bir enfekte gö-ze 1 veya 2 damla damlatılır.ağır enfeksiyonlarda dozaj her saatte 1-2 damlaya kadar yükseltilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.