Gemzar

Gemzar

Flakon

Lilly

Gemsitabin

Ambalaj: 200 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik sulandırıcıAmpul

: 1 gx1 Flakon ve 25 mL’lik sulandırıcıampul.

Endikasyon: Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik, küçük olmayan(non small cell) akciğer kanseri olgularının tedavisinde endikedir.Ayrıca, ilerlemiş meme, over, prostat ve küçük hücreli akciğer karsinomuolgularında bir miktar aktivite göstermiştir.İlerlemiş böbrek, pankreas ve mesanekanserlerinde objektif yanıtlar bildirilmiştir.

Kontra Endikasyon: Gemsitabine karşı bilinen duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Gemsitabin ile tedavi edilenhastalar yakından izlenmelidir. Kemik iliğinde depresyon ortayakonduğunda, tedavinin askıya alınması ya da değiştirilmesi düşünülmelidir.Gebe kadınlarda kullanıldığında fetusa zarar verebilir. Gemsitabinile tedavi gö-ren, çocuk doğurma çağındaki kadınlara gebe kalmamalarıönerilmelidir. Gemsitabinin hafif ve orta şiddette somnolansa nedenolduğu bildirilmiştir. Hastalar, böyle bir durum gelişmediğindenkesinlikle emin oluncaya kadar araç ve makine kullanmamaları konusundauyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Hematolojik toksisite, gastrointestinaltoksisite, renal toksisite, pulmoner toksisite, alerjik toksisite,nö-rotoksisite, grip semptomlar, ödem/pe-riferik ödem, saç dö-külmesive ağızda acıma ya da eritem şeklinde oral toksisite gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Gemsitabin yalnızca IV yoldan kullanılır. Erişkinlerdeönerilen gemsitabin dozu, 30 dakikada tamamlanan IV enfüzyonlarşeklinde olmak üzere 1 g/m2’dir. Bu doz 3 hafta süreyle haftadabir tekrarlanır ve bunu 1 haftalık dinlenme dö-nemi izler. Daha sonra,bu 4 haftalık siklus tekrarlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.