Getamisin

Getamisin

Ampul IM/IV

Deva

Gentamisin sülfat

Ambalaj: 20 mg (pediyatrik)/2 mLx1 Ampul

: : 40 mg/1 mLx1 Ampul

: : 80 mg/2mLx1 ampul.

Eşdeğeri: GenmisinAmpul: 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80mg/2 mLx1 Ampul(TümEkip);Genta Ampul: 20 mg (pediyatrik)/1mLx1 Ampul, 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80 mg/2 mLx1 Ampul(İ.E.Ulagay);Gentamed Ampul: 20 mg/2mLx1 Ampul, 40 mg/1 mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);Gentreks Ampul: 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80 mg/2 mLx1 Ampul(Bilim).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gentamisine aşırı duyarlığı olanlarda ve gentamisinuygulandığında ciddi toksik reaksiyon gö-rülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar: Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğubilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftininfonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksikbul-gular ya da nefrotoksik bulgular gö-rüldüğünde, doz azal-tılmalıya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerplasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilenbebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte sük-sinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nö-romüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi: Getamisin’in IV ve IM uygulamalardaki dozu aynıdır. Böbrekfonksiyonları normal olan erişkin hastalar için ortalama günlükdoz, vücut ağırlığının kilosu başına 3 mg’dir.Bu doz 3 eşit kısma bö-lünerek eşitaralarla (8 saatte bir 1 mg/kg) verilir.ağır enfeksiyonlardagünlük doz 5 mg/kg’ye kadar artırılabilir.Enfeksiyon kontrol altına alındığında 3 mg/kg’lik günlük doza dö-nülmelidir.Getamisinçocuklara günde 6-7.5 mg/kg olarak(8 saatte bir 2-2.5 mg/kg) verilir. Bebeklere günde 7.5 mg/kg (8 saattebir 2.5 mg/kg), bir haftalıktan küçük bebeklere ve prematüreleregünde 5 mg/kg (12 saatte bir 2.5 mg/kg) olarak verilmesi uygundur. olağantedavi süresi tüm hastalar için 7-10 gündür. IV uygulamalardaGetamisinfizyolojik tuz veya %5 dekstrozSolüsyonları içinde, 1 seferlik doz, 50-200 mL Solüsyonla dilüe edilerek1.5-2 saatlik bir sürede verilir.Çocuklar ve bebeklereverilecek enfüzyon solüsyonununhacmi daha düşük olmalıdır.Getamisinhiç bir zaman başka bir ilaçla karıştırılarakverilmemeli, gereğinde ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

Getamisin

Göz/Kulak Damlası

Gentamisin sülfat

Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik damlalıklışişe.

Eşdeğeri: GentaGöz/Kulak Damlası: 3 mg/mLx5mL(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Kulak: Otitiseksternada, dış kulaktaki enfekte ekzemalar ve fronkülozda, akutveya kronik kulak akıntılarında kullanılır.Göz: Konjunktivit,keratit, keratokonjunktivit, akut meibomianit, kornea ülserleri,blefarit, blefarokonjunktivit ve dakriyosistit gibi enfeksiyonlardakullanılır.

Kontra Endikasyon: Gentamisinveya diğer aminoglikozitlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Yan Etkileri: Gentamisin kullanımıyla gözdegeçici bir irritasyon ortaya çıkabilir.

Doz Önerisi: Enfekte kulağa her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır.ağır enfeksiyonlarda bu doz saatte 1-2 damlaya kadar artırılabilir.Enfekte gö-ze her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. ağır enfeksiyonlardabu doz saatte 1-2 damlaya kadar artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.