Gentamed

Gentamed

Ampul

Koçak

Gentamisin sülfat

Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ampul

: : 40 mg/1 mLx1 ampul

: : 80 mg/2mLx1 ampul.

Eşdeğeri: GenmisinAmpul: 40 mg/1 mLx1 ampul, 80mg/2 mLx1 ampul(TümEkip);Genta Ampul: 20 mg/2mLx1 ampul, 40 mg/1 mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul(İ.E.Ulagay);GentreksAmpul: 40 mg/1 mLx1 ampul, 80mg/2 mLx1 ampul(Bilim);GetamisinAmpul: 20 mg/2 mLx1 ampul, 40mg/1 mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul(Deva).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gentamisine aşırı duyarlığı olanlarda ve gentamisinuygulandığında ciddi toksik reaksiyon gö-rülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar: Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğubilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftininfonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksikbul-gular ya da nefrotoksik bulgular gö-rüldüğünde, doz azal-tılmalıya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotiklerplasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilenbebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte sük-sinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nö-romüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi: Gentamed Ampulnormalde IM yolla, gerektiğinde IV yolla uygulanır. IVyolla verilmesi gerektiğinde 2-3 dakikalık sürede uygulanır.Normal renal fonksiyonluyetişkin hastalarda dozaj: Ciddi enfeksiyonlarda doz, 8 saatlik aralarla ve eşitolarak verilen günlük 3 mg/kg’dir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda dozajgünde 3-4 kez uygulanmak üzere günlük 5 mg/kg’ye kadar çıkarılabilir. Ancak budoz klinik iyileşme belirtileri ortaya çıkar çıkmaz en kısa zamanda 3 mg/kg’yeindirilir.Çocuklar: 6-7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.0-2.5 mg/kg).Bebekler ve yeni doğanlar: 7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.5mg/kg).Prematüreler,1 haftalığa kadar olan yeni doğanlar: 5 mg/kg/gün (12 saatte bir 2.5 mg/kg). Tedavi süresi7-10 gün kadardır.Gentamed Ampul, 50-200 ml %0.9 sodyum klorür çözeltisine veya aynıhacimde %5 dekstroz çözeltisine katılarak 1.5-2 saatlik süre içerisindeverilir. Bebek ve çocuklarda çözelti hacmi daha az olmalıdır. Renal fonksiyonbozukluklarında gentamisin dozu mutlaka ayarlanmalıdır. Mümkün olan hallerdeserum düzeyleri tespit edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.