Genmisin

Genmisin

Genmisin nedir ne için kullanılır, Genmisin nasıl kullanılır, Genmisin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul IM/IV

Gentamisin sülfat

Ambalaj:

 40 mg/1 mL x 1 Ampul

: : 80 mg/2 mL x 1 Ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominal enfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Gentamisine aşırı duyarlılığı olanlarda ve gentamisin uygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar:

 Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğu bilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftinin fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş Dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksik bulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde,doz azaltılmalı ya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotikler plasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilen bebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle, emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Özellikle böbrek yetmezliği olan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslarda seğirme, konvülziyon ve myastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilen yan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri:

 Cisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromomisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve neomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilen ototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkaya kullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülan sitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felci olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi:

 IM veya IV yolla uygulanabilir.Böbrek fonksiyonu normal yetişkin hastalarda: Sistemik enfeksiyonlarda günde toplam 3 mg/kg doz 3 eşit parçaya bölünerek 8 saat arayla veya 2 eşit parçaya bölünerek 12 saat arayla uygulanır. Yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlarda günde toplam 5 mg/kg gentamisin sülfat üç veya dört eşit doza bölünerek kullanılır. 5 mg/kg lık günlük doz daha sonra klinik iyileşme başlayınca 3 mg/kg ye düşürülür. Profilaksi için veya streptokok endokardit tedavisinde biraz daha düşük dozlar önerilir. Tedavi Süresi 7-10 gündür. Ciddi veya komplike enfeksiyonlar daha uzun süreli bir tedaviye gerektirebilir. IV Uygulama: Bakteriyel septisemi veya şok gibi yaşamı tehdit eden özel durumlarda İV yolla uygulanması faydalı olabilir. Konjestif kalp yetmezliği, hematolojik rahatsızlıkları olan bazı kişilerde veya ağır yanıklarda veya kas kitlesi azalmış hastalarda bu yol tercih edilebilir. Budurumda belirlenen gentamisin dozu 50-200 mL %5 dekstroz ve izotonik sodyum klorür çözeltisi içinde seyreltilerek 1 mg/mL (%0.1) konsantrasyonu geçmemek üzere IV infüzyon şeklinde ½-2 saatte uygulanabilir (Çocuklar için infüzyon solüsyonunun hacmi daha az olmalıdır). Bazı özel durumlarda Genmisin Ampul Damar içine veya IV tübe 2-3 dakikada yavaş enjeksiyonla uygulanabilir. Böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde dozun ayarlanması gerekir. Çocuklarda ve bebeklerde gentamisin dozu genellikle yetişkinlerinkinden biraz daha yüksektir: Günlük toplam doz 5-7 mg/kg dir. Hesaplanan günlük doz eşit parçalara bölünerek enfeksiyonun şiddetine göre 8-12 saat arayla IM yolla uygulanır. Yenidoğanlarda (prematüre bebekler ve 2 haftalığa kadar olan bebekler) 12 saatte bir 3 mg/kg; daha büyük yenidoğanlarda bebeklerde 8 saatte bir 2 mg/kg gentamisin kullanımı önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...