Genmisin

Genmisin

Ampul IM/IV

TümEkip

Gentamisin sülfat

Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 Ampul

: : 80 mg/2 mLx1 Ampul.

Eşdeğeri:

GentaAmpul: 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80 mg/2 mLx1 Ampul(İ.E.Ulagay);Gentamed Ampul: 40 mg/1 mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1ampul(Koçak);Gentreks Ampul: 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80 mg/2 mLx1 Ampul(Bilim);Getamisin Ampul: 40 mg/1 mLx1 Ampul, 80 mg/2 mLx1ampul(Deva).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemidahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominalenfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gentamisine aşırı duyarlığıolanlarda ve gentamisin uygulandığında ciddi toksik reaksiyon gö-rülenkişilerde kontrendikedir

Uyarılar: Özellikle böbrek fonksiyonlarındabozukluk olduğu bilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve8. kafa çiftinin fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Başdönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitmekaybı gibi ototoksik bul-gular ya da nefrotoksik bulgular gö-rüldüğünde,doz azal-tılmalı ya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubuantibiyotikler plasentadan geçerler ve gebelere verildiğindefetüse zarar verebilirler.Emzirilen bebeklerde ciddi yan etkilerin ortayaçıkma olasılığı nedeniyle, emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikle böbrek yetmezliğiolan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklardauğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslardaseğirme, konvülziyon ve miyastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilenyan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri: Sisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromimisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve viomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilenototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkayakullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte sük-sinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülansitratlar kullanıldığında nö-romüsküler blok ve solunum felcininolasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi: IM veya IV yolla uygulanabilir.Böbrek fonksiyonu normalyetişkin hastalarda: Sistemik enfeksiyonlarda günde toplam 3 mg/kg doz 3 eşitparçaya bölünerek 8 saat arayla veya 2 eşit parçaya bölünerek 12 saat araylauygulanır. Yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlarda günde toplam 5 mg/kg gentamisinsülfat üç veya dört eşit doza bölünerek kullanılır. 5 mg/kg'lik günlük doz dahasonra klinik iyileşme başlayınca 3 mg/kg'ye düşürülür. Profilaksi için veyastreptokokal endokardit tedavisinde biraz daha düşük dozlar önerilir. Tedavisüresi 7-10 gündür. Ciddi veya komplike enfeksiyonlar daha uzun süreli birtedaviyi gerektirebilir. IVUygulama: Bakteriyel septisemi veya şok gibi yaşamı tehdit edenözel durumlarda IV yolla uygulanması faydalı olabilir. Konjestif kalpyetmezliği, hematolojik rahatsızlıkları olan bazı kişilerde veya ağıryanıklarda veya kas kitlesi azalmış hastalarda bu yol tercih edilebilir. Budurumda belirlenen gentamisin dozu 50-200 mL %5 dekstroz veya izotonik sodyumklorür çözeltisi içinde seyreltilerek 1 mg/mL (%0.1) konsantrasyonu geçmemeküzere IV enfüzyon şeklinde ½-2 saatte uygulanabilir (Çocuklar için enfüzyonsolüsyonunun hacmi daha az olmalıdır). Bazı özel durumlardaGenmisin Ampuldamar içine veya IV tübe 2-3dakikada yavaş enjeksiyonla uygulanabilir. Böbrek fonksiyonu bozuk olankimselerde dozun ayarlanması gerekir. Çocuklarda ve bebeklerde gentamisin dozugenellikle yetişkinlerdekinden biraz daha yüksektir: Günlük toplam doz 5-7mg/kg'dir. Hesaplanan günlük doz eşit parçalara bölünerek enfeksiyonun şiddetinegöre 8-12 saat arayla IM yolla uygulanır. Yenidoğanlarda (prematüre bebekler ve2 haftalığa kadar olan bebekler) 12 saatte bir 3 mg/kg; daha büyük yenidoğanlarve bebeklerde 8 saatte bir 2 mg/kg gentamisin kullanımı önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.