Ginera

Ginera

Draje

Schering

Etinilestradiol0.03 mg, gestoden 0.075 mg

Ambalaj: 21 drajelik takvimli ambalaj.

Eşdeğeri:

MinuletDraje: 21 draje(Wyeth).

Endikasyon: Bu kombinasyonönerildiği şekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir yumurtanınolgunlaşması önlenir. Rahim boynu salgısı, erkek tohum hücreleriningeçişini engelleyecek şekilde değişir. Bundan başka rahim içi derisi,döllenmiş bir yumurtanın kabulü için yeterli derecede hazırlanmaz.Böylece, çeşitli yönlerden gebelik önlenmiş olur.

Kontra Endikasyon: Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli karaciğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tümö-rü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bileşimdeki maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlık.

Uyarılar: Emzirenanne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımıgenellikle önerilmemelidir.

Yan Etkileri: Memedehassasiyet, ağrı, salgı, baş ağrısı, migren, libidoda değişiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vajinal salgıdadeğişiklikler, çeşitli deri hastalıkları, sıvı tutulumu, vücut ağırlığındadeğişiklik, aşırı duyarlılık reaksiyonu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etkileş-me-leri çekilmekanamalarına ve oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etkihidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ilegösterilmiştir, okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında dakuşkular vardır.

Doz Önerisi: Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, hergünyaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 günboyunca hergün bir draje alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıklaçekilme kanamasının izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bukanama genellikle son drajenin alınmasını izleyen 2.-3. gün başlar ve birsonraki pakete başlandığında kesilmemiş olabilir.Eğer kullanıcı drajesinialmakta, 12 saatten daha az geç kalmışsa kontraseptif koruyuculuk azalmaz.Hatırlanır hatırlanmaz draje alınmalı ve sonraki drajeler de her zamanki gibialınmaya devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.