Girasid

Girasid

Film Tablet

Abfar

Ofloksasin

Ambalaj: 200 mgx10 Tablet

: : 400 mgx5 tablet.

Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Menefloks Film Tablet: 200 mgx10 Tablet, 400 mgx5 tablet(Mustafa Nevzat);OfkozinFilm Tablet: 200mgx10 tablet(Koçak);Oflocide Film Tablet: 200 mgx10 Tablet, 400 mgx5 tablet(TriPharma);OfloksFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Eczacıbaşı);Tarivid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet, 400 mgx5 tablet(SanofiAventis);UrosinFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Yeni İlaç).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnö-moniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri: Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi: Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları, karın boşluğuna ait enfeksiyonlar,Shigellaenfeksiyonları ve üst ürinersistem enfeksiyonlarında 400 mg/gün. Alt üriner sistem enfeksiyonlarında200-400 mg/gün. Yukarıda belirtilen günlük dozlar, tercihen sabah saatlerindetek doz şeklinde veya gerektiğinde günlük toplam doz 2 eşit doza bö-lünerek12 saat arayla uygulanır. ağır enfeksiyonlarda (örneğin solunumsistemi) veya hastanın ilaca iyi yanıt vermemesi halinde, dozajınartırılması gerekebilir. Bu tür olgularda, doz günde 2 kez 300 mg ile400 mg’ye yükseltilebilir.Girasidtedavisine, vücut sıcaklığının normale dönmesive semptomların ortadan kalkmasından itibaren en az 3 gün süreyledevam edilmelidir. Birçok akut enfeksiyon olgusunda 7 ile 10 günlükbir tedavi kürü yeterli olmaktadır.bhemolitik streptokokların etken olduğu enfeksiyonlarda,tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmesi zorunludur.Girasid, bir miktar sıvı ile çiğnenmedenyutulmalıdır. Aç karnına veya yemeklerle birlikte alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.