Girasid

Girasid

Girasid nedir ne için kullanılır, Girasid nasıl kullanılır, Girasid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Ofloksasin

Ambalaj:

 200 mg x 10 Tablet

: : 400 mgx5 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum sistemi enfeksiyonları (bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahil olmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genital organların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirgin olarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasin duyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ofloksasin Ve diğer kinolonlara aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlar veya felç gibi konvülsiyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcut olan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklara Ve gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar:

 Ofloksasin bazı advers etkileri ile,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumları riskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalara şiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmaya özen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Tedavi süresince mide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Mide asidini azaltıcı ilaçlar (mineral antiasitler), sukralfat veya demir müstahzarların 2 saat önce alınmalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülsiyon eşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyona uğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksat gibi) da beraber kullanılırsa, kinolonların atılımında bozukluk ve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi:

 Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, karın boşluğuna ait enfeksiyonlar,Shigella Enfeksiyonları ve üst üriner sistem enfeksiyonlarında 400 mg/gün. Alt üriner sistem enfeksiyonlarında 200-400 mg/gün. Yukarıda belirtilen günlük dozlar, tercihen sabah saatlerinde tek doz şeklinde veya gerektiğinde günlük toplam doz 2 eşit doza bölünerek 12 saat arayla uygulanır. ağır enfeksiyonlarda (örneğin solunum sistemi) veya hastanın ilaca iyi yanıt vermemesi halinde, dozaj artırılması gerekebilir. Bu tür olgularda, doz günde 2 kez 300 mg ile 400 mg’ye yükseltilebilir.Girasid Tedavisine, vücut sıcaklığının normale dönmesi ve semptomların ortadan kalkmasından itibaren en az 3 gün süreyle devam edilmelidir. Birçok akut enfeksiyon olgusunda 7 ile 10 günlük bir tedavi kürü yeterli olmaktadır.b hemolitik streptokokların etken olduğu enfeksiyonlarda,tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmesi zorunludur.Girasid, bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Aç karnına veya yemeklerle birlikte alınabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...