Glucobay

Glucobay

Tablet

Bayer

Akarboz

Ambalaj: 50 mgx30 Tablet

: : 100 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: GlynoseTablet: 50mgx30 tablet, 100 mgx30 tablet (Abdi İbrahim).

Endikasyon: Diabetesmellitusun diyetle birlikte tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Akarbozakarşı aşırı duyarlık durumunda kullanılmaz. 18 yaşın altındaki hastalardakullanılmamalıdır. Sindirim ve absorpsiyon bozukluğu ile birlikte görülenkronik bağırsak bozukluklarında kullanılmaz. Bağırsakta gaz oluşumununarttığı durumlarda kullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Özellikle daha yüksek dozlarda izole olgu olarakkaraciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görüle-bilir. Gebeliksırasında kullanılmamalıdır. Prensip olarak emzirme sırasında anneye verilmesiönerilmez.

Yan Etkileri: Çok sıkolarak gaz ve bağırsak seslerinde artış, sıklıkla diyare ve karın ağrısı venadiren kusma görülür. Çok ender olarak kızarıklık, eritem, ekzantem veürtiker gibi aşırı duyarlığa bağlı cilt reaksiyonları, ödem, sarılık ve/veyahepatit ve ilişkili karaciğer hasarı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Akarbozile tedavi sırasında sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominalrahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. Eğer akarboz, sülfonilüre veyametformin içeren ilaçlara ve insüline ek olarak tavsiye edilirse, kan glukozdüzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar düşmesini önlemek için sülfonilüre,metformin veya insülin dozunun uygun şekilde azaltılması gereklidir. Bazıolgularda akarboz, digoksin için doz ayarlaması gerektirecek şekilde, digoksinbiyoyararlanımını etkiler. Akarbozun etkisini zayıflatabileceği için,antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar ve sindirim enzim preparatlarınınakarboz ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: 3x50 mg/gün dozuyla başlanır ve 3x100 mg/gün dozuna kadardevam edilir. Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda Tip 2diyabetin önlenmesinde önerilen doz 3x100 mg’dir. Tedaviye 50 mg/gün ilebaşlanmalı ve 3 ay içinde 3x100 mg/gün'e artırılmalıdır. 1x50 mg dozuylabaşlanır ve 3x100 mg dozuna kadar devam edilir.Glucobaytabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasındailk lokmalar ile çiğnenmelidir. Kullanma süresi için bir kısıtlama yoktur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.