Glucotrol XL

Glucotrol XL

Glucotrol XL nedir ne için kullanılır, Glucotrol XL nasıl kullanılır, Glucotrol XL ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kontrollu Salım Tableti

glipizid

Ambalaj:

 2.5 mg x 20 Tablet

: 5 mg x 20 Tablet

: 10 mg 20 Tablet.

Endikasyon:

 Tek Başına uygun diyet rejiminin başarılı olmadığı Tip 2 diyabetlilerde diyete ilave olarak.

Kontrendikasyon:

 Glipizide Aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerle, insüline bağımlı diyabet,özellikle juvenil diyabet, keto asidotik diyabet, prekoma diyabet ve ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Koma ile sonuçlanabilen ve hospitalizasyon gerektiren ciddi hipoglisemi yapabilir. Hipoglisemik epizotlardan kaçınmakiçin, uygun hasta seçimi, uygun dozaj, talimatlar önemlidir. Böbrek Ve karaciğer yetmezliği glipizid in kullanım kapasitesini etkileyebilir ve karaciğer yetmezliği glukojenik kapasiteyi azaltabilir, her ikisi ciddi hipoglisemik reaksiyon riskini artırır. Kalori alımını yetersiz olduğu durumlarda, ciddi ve uzun egzersizlerden sonra, alkol alındığında, birden fazla glukoz düşürücü ilaç kullanıldığında hipoglisemi meydana gelmesi daha olasıdır. 65 yaş üstü hastalarda kullanımı önerilmeme dir. Hastalar hipoglisemi semptomları ndan haberdar olmalı ve araç veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkisi hipoglisemidir. Asteni, baş ağrısı, baş dönmesi,sinirlilik hali, tremor, diyare ve gaz da görülmüştür. Ağrı, artralji,bacak krampları, miyalji, senkop, aritmi, yüzde kızarıklık, hipertansiyon,terleme, kaşıntı, rinit, görmede bulanıklık, poliüri bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 NSAİ ajanlar,yüksek oranda proteine bağlanan diğer ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler,kloramfenikol, probenesid, kumarinler, MAO inhibitörleri,b adrenerjik bloker ajanların da dahil olduğu bazı ilaçlar, sülfonilürelerin hipoglisemik etkisini potansiyalize edebilir. Bazı ilaçlar hiperglisemi yapmaya eğilimlidir ve kan glukoz kontrolünü kaybetmeye neden olabilirler. Tiyazitlerve diğer diüretikler, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, östrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokeri ilaçlar ve izoniazid bu gruptadır. Oral mikonazol ve oral hipoglisemik ajanlar arasında ciddi hipoglisemiye neden olan potansiyel etkileşim bildirilmiştir.Oral flukonazol ile benzeri bir etkileşim de bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Herhangi bir hipoglisemik ajanda olduğu gibi,doz olguya göre ayarlanmalıdır. Önerilen başlama dozu, kahvaltıyla birlikte 5 mg/gün’-dür. Titrasyon; doz ayarlamaları, kan glukoz yanıtına bağlı olarak düzenli bir şekilde 5 mg’lik artışlarla yapılmalıdır.Titrasyon basamakları arasında en az birkaç gün geçmelidir. Glipizide Kararlı durum plazma düzeylerine Glucotrol XL ile 5. günde ulaşılmıştır. Sürektedavisi, günde tek dozla etkili bir şekilde sağlanır. Önerilen en yüksek doz, maksimum kan glukozu düşürücü etkisi bu düzeyde gözlendiğinde 20 mg’dir. Hastaya Glucotrol XL’in tamamının yutulması söylenmelidir. Tabletlerçiğnenmemeli, bö-lünmemeli, parçalanmamalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...