Glucotrol XL

Glucotrol XL

Kontrollu Salım Tableti

Pfizer

glipizid

Ambalaj: 2.5 mgx20 Tablet

: 5 mgx20 Tablet

: 10 mgx20Tablet.

Endikasyon: Tekbaşına uygun diyet rejiminin başarılı olmadığı Tip 2 diyabetiklerde diyeteilave olarak.

Kontra Endikasyon: Glipizideaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerle, insüline bağımlı diyabet,özellikle jüvenil diyabet, keto asidotik diyabet, prekoma diyabetive ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.

Uyarılar: Koma ile sonuçlanabilen ve hospitalizasyon gerektirenciddi hipoglisemi yapabilir. Hipoglisemik epizotlardan kaçınmakiçin, uygun hasta seçimi, uygun dozaj, talimatlar önemlidir. Böbrekve karaciğer yetmezliği glipizidin kullanım kapasitesini etkileyebilirve karaciğer yetmezliği glukojenik kapasiteyi azaltabilir, herikisi ciddi hipoglisemik reaksiyon riskini artırır. Kalori alımınınyetersiz olduğu durumlarda, ciddi ve uzun egzersizlerden sonra, alkolalındığında, birden fazla glukoz düşürücü ilaç kullanıldığında hipoglisemimeydana gelmesi daha olasıdır. 65 yaş üstü hastalarda kullanımıönerilmemelidir. Hastalar hipoglisemi semptomlarından haberdarolmalı ve araç veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Yan Etkileri: En sıkgörülen yan etkisi hipoglisemidir. Asteni, baş ağrısı, baş dönmesi,sinirlilik hali, tremor, diyare ve gaz da görülmüştür. Ağrı, artralji,bacak kramp--ları, miyalji, senkop, aritmi, yüzde kı-zarıklık, hipertansiyon,terleme, kaşıntı, rinit, görmede bulanıklık, poliüri bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: NSAİ ajanlar,yüksek oranda proteine bağlanan diğer ilaçlar, salisilatlar, sülfonamidler,kloramfenikol, probenesid, kumarinler, MAO inhibitörleri,badrenerjik bloker ajanların dadahil olduğu bazı ilaçlar, sülfonilürelerin hipoglisemik etkisinipotansiyalize edebilir. Bazı ilaçlar hiperglisemi yapmaya eğilimlidirve kan glukoz kontrolünü kaybetmeye neden olabilirler. Tiyazitlerve diğer diüretikler, kortikosteroitler, fenotiyazinler, tiroidürünleri, estrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinikasit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokeri ilaçlar ve izoniazidbu gruptandır. Oral mikonazol ve oral hipoglisemik ajanlar arasındaciddi hipoglisemiye neden olan potansiyel etkileşim bildirilmiştir.Oral flukonazol ile benzeri bir etkileşim de bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Herhangi bir hipoglisemik ajanda olduğu gibi,doz olguya gö-re ayarlanmalıdır. Önerilen başlama dozu, kahvaltıylabirlikte 5 mg/gün’-dür. Titrasyon; doz ayarlamaları, kan glukoz yanıtınabağlı olarak düzenli bir şekilde 5 mg’lik artışlarla yapılmalıdır.Titrasyon basamakları arasında en az birkaç gün geçmelidir. Glipizidekararlı durum plazma düzeylerineGlucotrol XLile 5. günde ulaşılmıştır. Sürektedavisi, günde tek dozla etkili bir şekilde sağlanır. Önerilen enyüksek doz, maksimum kan glukozu düşürücü etkisi bu düzeyde gözlendiğinden20 mg’dir. HastayaGlucotrol XL’in tamamının yutulması söylenmelidir. Tabletlerçiğnenmemeli, bö-lünmemeli, parçalanmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.