Glynose

Glynose

Tablet

Abdi İbrahim

Akarboz

Ambalaj: 50 mgx30 ve 90 tablet

: : 100 mgx30ve 90 tablet.

Eşdeğeri:

GlucobayTablet: 50 mgx30 tablet, 100 mgx30tablet(Bayer).

Endikasyon: Diabetes Mellitus'un diyetle birliktetedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Akarboza karşı aşırı duyarlıkdurumunda kullanılmaz. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.Sindirim ve emilim bozukluğu ile birlikte görülen kronik bağırsakbozukluklarında kullanılmaz. Bağırsakta gaz oluşumunun artışı durumlardakullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Özellikle daha yüksek dozlarda izoleolgu olarak karaciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Prensip olarak emzirme sırasında anneyeverilmesi önerilmez.

Yan Etkileri: Çok sık olarak gaz ve bağırsak seslerinde artış, sıklıkladiyare ve karın ağrısı ve nadiren kusma görülür. Çok ender olarak kızarıklık,eritem, ekzantem ve ürtiker gibi aşırı duyarlığa bağlı cilt reaksiyonları,ödem, sarılık ve/veya hepatit ve ilişkili karaciğer hasarı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Akarboz ile tedavi sırasında sukroz ve sukroz içerenyiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. Eğerakarboz, sülfonilüre veya metformin içeren ilaçlara ve insüline ek olaraktavsiye edilirse, kan glukoz düzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar düşmesiniönlemek için sülfonilüre, metformin veya insülin dozunun uygun şekildeazaltılması gereklidir. Bazı olgularda akarboz, digoksin için doz ayarlamasıgerektirecek şekilde, digoksin biyoyararlanımını etkiler. Akarbozun etkisinizayıflatabileceği için, antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar vesindirim enzim preparatlarının akarboz ile birlikte kullanımındankaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Başlangıçta 3x50 mg/gün, daha sonra 3x100 mg/gün.Maksimum akarboz dozunun 3x200 mg'ye kadar yükseltilmesi gerekebilir. Dozartışları 1-2 hafta içinde veya ihtiyaç olursa tedavinin daha sonrakidönemlerinde yapılabilir. Eğer sıkı diyet uygulamasına rağmen rahatsızlıkşikayetleri gelişirse, doz daha fazla arttırılmamalıdır ve eğer gerekirse birmiktar azaltılmalıdır.Ortalama doz 300 mg/gün'dür. Akarboz yemekten önce birmiktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ileçiğnenmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.