Glutril

Glutril

Tablet

Onko

glibornurid

Ambalaj: 25 mgx50 ve 100 tablet.

Endikasyon: İleriyaşlarda ortaya çıkan veya Tip II diyabetlerde, hastanın insülinebağımlı olmadığı kilo kaybetme ve diyetin ya da her ikisinin yeterliolmadığı hallerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır böbrekyetmezliğinde, karaciğer yetmezliğinde, sülfonilüre türevlerinekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde ve gebelerde kontrendikedir.Ayrıca belirgin asidoz, ciddi yanıklar, diyabetik koma ve prekoma,insüline bağımlı (Tip I) ketoz diyabetler (hafif nonketotik formlardakiprofilaktik uygulamalar dahil), ketoasidoz, belirgin ketoz, ciddiameliyatlar ve ciddi travmalarda tiroid veya adrenal fonksiyonlarınağır bozukluklarında kontrendikedir. Glibor-nuride karşı aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Glibornuridle tedavi uzun sürelidir. Bu yüzden,diğer bütün antidiyabetik ilaçlarda olduğu gibi, glibornuridletedavide de hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutulmalıdır. Hastatedaviye yanıt vermiyorsa, zaman geçirmeden insüline geçilmelidir.Tip I diyabetlerde, ketoasidoz belirtilerinde ve gebelikte insülintercih edilmelidir.Duyarlı kişilerde aşırı duyarlık reaksiyonlarıgelişebilir.

Yan Etkileri: Doza veya diyetlerine uymayanhastalarda, böbrek yetmezliğinde ya da yaşlılarda uzun süreli hipoglisemiolguları bildirilmiştir. İlk belirtiler acıkma, terleme, bulantıve konfüzyonlardır. Böyle olgularda hasta suda çö-zülmüş ufak birmiktar şeker almalı ve vakit geçirmeden hekime danışması konusundauyarılmalıdır. Glibornurid kullanan hastalarda deri reaksiyonları,bulantı ve kusma gibi gastrointestinal bozukluklara pek nadir raslanır.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri,sülfonamidler, analjezik ve antiromatizmal ilaçlar (salisilatlar),allopurinol, lipid düzeylerini düşüren ilaçlar (klofibrat), tüberkülostatikler,siklofosfamid, alkol, guanetidin,bblokerler, probenesid (ters etkiye neden olabilir),kumarinikler, perheksilin ve kloramfenikol, sülfonilürelerinetkisini artırırlar (hipoglisemi). Kortikosteroidler, diüretikler(asetazolamid, furosemid, metalazon, klortalidon, tiazin grubu),epinefrin, tiroid hormonları (ters bir etkiye neden olabilir) oralkontraseptifler, nikonitik asit, barbitüratlar ve fenitoin, sülfonilürelerinetkisini azaltırlar (hiperglisemi).

Doz Önerisi: Daha önceden oral antidiyabetiklerle tedaviedilmemiş hastalarda başlangıç tedavisinde günde yarım Tabletle başlanır,yeterli olmadığı takdirde ağır ağır günde 1-2 tablete çıkılır. Bazıhastalarda daha yüksek bir doz gerektiğinde sabahları 2 Tablet, kalanıakşam alınarak günde 2.5 veya 3 tablete kadar çıkılabilir. Genelolarak daha yüksek dozlar daha iyi sonuç vermediğinden, maksimumgünlük doz 3 tableti geçmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.