GonalF

GonalF

Ampul

Serono

Follitrofinalfa

Ambalaj: 37.5 IUx1 liyofilize Ampulve 1 çö-zücü Ampul

: 75 IU (5.5 µg)x1 liyofilizeAmpul ve 1 çö-zücü Ampul

: 150 IUx1liyofilize Ampul ve1 çö-zücü ampul

: 450 IU(33 µg)x1 liyofilize Ampul ve1 çö-zücü ampul

: 1050 IU (77 µg)x1 liyofilize Ampul ve1 çö-zücüampul.

Endikasyon: Follitrofinalfa, in vitro dölleme (IVF), gamet intra fallopian transferi (GIFT)ve zigot intra fallopian transferi (ZIFT) gibi yardımcı reprodüktifteknolojileri (ART) için süper ovülasyona tabi tutulan hastalardamultifoliküler gelişmenin uyarılması için kullanılmaktadır.

Kontra Endikasyon: Follitrofin alfa, güvenlik nedenleri ile aşağıdakihususlarda kontrendikedir: Gebelik; polikistik yumurtalık hastalığındankaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti; bilinmeyen etiyolojiyesahip jinekolojik kanamalar; yumurtalık, rahim ve meme kanseri;hipotalamus ve hipofiz bezleri tö-mürleri; follitrofin alfayakarşı daha önce aşırı duyarlık gö-rülen durumlar. Etkili bir yanıtalınmadığı takdirde, Follitrofin alfa, aşağıdaki durumlarda kontrendikeolabilir: Daha önceki bir yumurtalık hatası; cinsel organların gebeliğeuyumsuz şekilde hatalı oluşumu; rahmin gebeliğe uyumsuz fibroidtümörleri.

Yan Etkileri: Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar,ateş ve artralji bildirilmiştir. Follitrofin alfa ile tedavi altında,yumurtalığın hiperstimülasyon gösterme olasılığı da göz önündebulundurulmalıdır. Yumurtalık hiperstimülasyonun ilk belirtileri,muhtemelen bulantı, kusma ve ağırlık artışı ile birlikte alt karınbölgesinde ağrıdır. Ciddi, ancak nadir durumlarda, açıkça büyümüşyumurtalıklar ile birlikte ortaya çıkan bir yumurtalık hiperstimülasyonusendromu, karın veya toraks bölgesinde sıvıların olası toplanmasıile ciddi tromboembolik komplikasyonlar ile birlikte ortaya çıkabilir.

Doz Önerisi: GonalF, SC veya IM uygulama için öngö-rülmüştür. Toz,kullanımdan hemen önce, beraberinde verilen sulandırıcı ile çoğaltılacaktır.Büyük hacimlerin enjeksiyonunu önlemek için, 1 mL sulandırıcınıniçinde 3 şişeGonalF75 IU veya 150 IU çö-zülebilir.Oligomenorrhoea veya amenorrhoeaile birlikte mevcut olan hipotalamik hipofizer disfonksiyonu olankadınlar (WHO Grup II): GonalF, günlük enjeksiyonlar halinde verilebilir. Kanamalıhastalarda, tedaviye menstrüasyon devresinin ilk 7 günü içerisindebaşlanacaktır. Tedavi hastanın tedaviye bireysel olarak verdiğiyanıta gö-re uygulanacaktır. Genel olarak günlük 75 Iu150 IU FSH ilebaşlanır ve yeterli, ancak aşırı olmayan bir yanıt almak için, gerektiğinde,7 veya 14 günlük aralıklar ile 37.5 IU (75 IU ve altında) oranında azaltılırveya yükseltilir. İn vitro döllenme ve diğer yardımcı reprodüktifteknolojiler için süper ovülasyona tabi kadınlar: Süper ovülasyon uygulaması,siklusun 2. veya 3. gününde başlayan günlük 150 Iu225 IUGonalFuygulamasını kapsamaktadır.Yeterli derecede folikül gelişimi elde edilene kadar (serum estrojenkonsantresinin gözlenmesi ve/veya ultrason incelemeleri ile değerlendirildiğiüzere), günlük 450 IU üzerinde olmamak şartıyla, hastanın tedaviyeverdiği yanıta gö-re ayarlanan dozaj ile tedaviye devam edilir. Kesinfoliküler olgunlaşmayı başlatmak için, sonGonalFenjeksiyonundan sonraki 24-48saat içerisinde 10.000 IU hCG kadar tek bir enjeksiyon yapılacaktır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.