Gopten

Gopten

Kapsül

Abbott

Trandolapril

Ambalaj: 0.5 mgx20 Kapsül

: 2 mgx28kapsül.

Endikasyon: ACEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde gerekmonoterapi, gerekse diğer antihipertansiflerle birlikte kombinasyontedavisi olarak uygundur.

Kontra Endikasyon: Trandolaprilve aCE inhibitörlerine aşırı duyarlı olan hastalarda, aCE inhibitö-rüuygulamasıyla bağlantılı anjiyonö-rotik ö-dem öyküsü olan hastalarda,gebelik ve emzirme dö-neminde kontrendikedir.

Uyarılar: aCE inhibitörleriyle, ö-zellikleilk dozda ve tedavinin ilk iki haftasında, ağır hipotansiyon gelişmeolasılığı mevcuttur. ağır su ve sodyum yetersizliği (tuzsuz diyetveya uzun süreli diüretik tedavisi), bilinen veya şüphelenilenrenal arter stenozu, konjestif kalp yetmezliği olan ve lup diüretiklerikullanan ve asitli sirozu olan hastalarda aşırı kan basıncı düşmelerigö-rülebilir. Böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, bilateralrenal arter stenozu ve unilateral renal arter stenozu olan hastalardaböbrek fonksiyonları bozulabilir.Diğer aCE inhibitörleriyle olduğu gibi trandolaprilletedavi edilen hastalarda da ender de olsa yüz, dudak, dil, glottisve/veya larenks ö-demleri bildirilmiştir. aCE inhibitörleriyletedavide çok seyrek olgularda nötropeni bildirilmiştir. Bireyselfarklı reaksiyonlara bağlı olarak bazan taşıt ve diğer makinelerikullanma yeteneği azalabilir.

Yan Etkileri: Öksürük,baş ağrısı, asteni ve baş dönmesi, palpitasyon, kırıklık hissi, hipotansiyon,prürit, yüz kızarması ve bulantı gö-rülebilir. İstisnai olarak fasiyalanjiyonö-rotik ö-dem gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyumtuzları ve potasyum tutan diüretiklerle birlikte uygulanmasında,ö-zellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda, hiperpotasemi oluşabilir.Diüretik tedavisi altındaki hastalarda, ö-zellikle bu tedaviyekısa süre önce başlanmışsa, trandolaprille tedavi başlangıcında,kan basıncında aşırı düşmeler gö-rülebilir. Nö-roleptik veya trisiklikantidepresanlarla kombinasyon, ortostatik hipotansiyon riskiniartırır. Trandolapril lityumun eliminasyonunu azaltabilir.

Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisinde yetişkinlere başlangıçdozu olarak günde tek doz 2 mg verilir. Uygun doz, günlük tek doz olarakmaksimal 4 mg olmak üzere hastanın tedaviye yanıtına gö-re ayarlanır.Diüretik kullanan hastalardaGopten’le tedaviye başlamadan en az 3 gün önce diüretikkesilmeli ve tedaviye 0.5 mg’lik Kapsülle başlanmalıdır. Miyokardenfarktüsünden sonra tedaviye 3. günden itibaren 0.5 mg’lik dozlabaşlanmalı ve tedricen günde tek doz olarak uygulanan maksimal 4mg’lik doza kadar çıkılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.