Helicol

Helicol

Mikropellet

Kapsül

Eczacıbaşı

Lansoprazol

Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül.

Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Lansazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(İlsan);Lansor Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Sanovel);Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 ve 28 kapsül(Biofarma);Ogastro Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Abbott);OpagisMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Mustafa Nevzat);Vogast Enterik Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Fako);ZoprolMikropellet Kapsül: 30 mgx14kapsül(Toprak).

Endikasyon: Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji gö-rülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Duodenal Ülser: 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg.Gastrik Ülser: 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg,gerekirse tedavi 2-4 hafta süreyle uzatılabilir.Reflü Özofajit: Endoskopik olarak erozyon ve ülserasyontanısı varsa, 4-8 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg. 8 haftalık tedaviyeyanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavidaha uygulanabilir. Günde 1 kez 1 Kapsül olarak kullanılır. Tedavisüresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitlihastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüks ilegelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi dahadüşünülmelidir. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.Hipersekresyon Durumları(ZollingerEllison Sendromu): Günde 1 kez 60 mg. Yeterli gelmezse günlük doz120-180 mg’ye yükseltilebilir. 90 mg’nin üzerindeki günlük dozlardatoplam doz ikiye bö-lünerek verilmelidir.H. pylori ile Birlikte SeyredenDuodenal Ülser Tedavisi: H. pylorieradikasyonu için şu uygun antibiyotik kombinasyonlarıylabirlikte kullanılır: Üçlü tedavi şeması: Aç karnına (yemekten yarım saatönce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına 12 saatte bir 500 mg klaritromisinve aç veya tok karnına 12 saatte bir 1 g amoksisilin ile birlikte 14gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için dahafazla asit baskılanması gerekebilir.İkili tedavi şeması: Aç karnına (yemekten yarım saatönce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına 8 satte bir 500 mg klaritromisinile birlikte 14 gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamakiçin daha fazla asit baskılanması gerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.