İesetum

İesetum

Flakon IM/IV,IV

İ.E.Ulagay

Seftazidim

Ambalaj: 0.5 g IM/IVx1 Flakon ve 5mL’lik çö-zücü Ampul

: : 1 gIM/IVx1 Flakon ve 10 mL’lik çö-zücü ampul

: : 2 g IVx1Flakon ve 10 mL’lik çö-zücü ampul.

Eşdeğeri: FortumFlakon: 0.5 g IM/IVx1 Flakon, 1 gIM/IVx1 Flakon, 2 g IVx1 Flakon(GSK).

Endikasyon: Septisemi,bakteriyemi, peritonit, menejit olgularında bağışıklığı bastırılmışhastaların maruz kaldığı enfeksiyonlarda ve yoğun bakım altında olanhastalardaki enfeksiyonlarda (enfekte yanıklar gibi), pnö-moni,bronkopnö-moni, enfekte plö-rezi, ampiyem, akciğer absesi, enfektebronşiyektazi, bronşit ve kistik fibrozisli hastalardaki akciğerenfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, habis dış kulak iltihapları,mastoidit, sinüzit ve diğer şiddetli KBB enfeksiyonları, akut vekronik pyelonefrit, pyelit, prostatit, sistit, üretrit, renal abse,mesane ve böbrek taşlarıyla ilişkili enfeksiyonlar, erizipel, apseler,selülitler, enfekte yanıklar ve yaralar, mastit, deri ülserleri,kolanjit, kolesistit, safrakesesi ampiyemi, karın içi apsesi, peritonit,divertikülit, enterokolit, doğum sonrası ve pelvisin iltihabidurumlar, osteit, osteomiyelit, septik artrit, enfekte bursit, hemove peritonal dializ ile birlikte oluşan enfeksiyonlar ve ayakta devamlıperitonal diyaliz, kontaminasyon olasılığı olan cerrahi girişimlerde(profilaktik olarak) endikedir..

Kontra Endikasyon: Sefalosporinantibiyotiklerine aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Seftazidim verilmeden önce, hastanın geçmişindepenisilinler ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlık olup olmadığıdikkatle soruşturulmalı, duyarlığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalı,alerjik reaksiyonlar gö-rülürse ilaç hemen kesilmelidir. Seftazidimböbrek yoluyla elimine edildiğinden böbrek fonksiyonunun bozuklukderecesine gö-re dozaj azaltılmalıdır. Gebeliğin ilk aylarındave küçük bebeklerde dikkatli kullanılmalıdır. Seftazidim anne sütünedüşük konsantrasyonlarda geçer ve emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Makülopapülerveya ürtikeryal dö-küntüler, ateş, kaşıntı ve çok nadir olarak anjiyoödemve anafilaksi (bronkospazm ve/veya hipotansiyon) diyare, bulantı,kusma, karın ağrısı, çok nadiren ağızda pamukçuk veya kolit, Candidiasis,vajinitis, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi ve kö-tü tat gibi çeşitliyan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kloramfenikolin vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonistiktir.Seftazidim, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir,ancak aralarında farmasö-tik geçimsizlik olduğundan aynı enjektöriçinde verilmemeli, aynı Solüsyon içinde karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde olağan doz, 8-12 saatte bir 1 g IVveya IM; komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında 12 saattebir 250 mg IV veya IM; kemik ve ek-lem enfeksiyonlarında 12 saattebir 2 g IV; komplike idrar yolları enfeksiyonlarında 8-12 saattebir 500 mg IV veya IM; komplike olmayan pnö-moni, hafif ve orta şiddettekideri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 8 saatte bir 50 mg1 g IV veyaIM; ciddi jinekolojik ve intraabdominal enfeksiyonlarda 8 saattebir 2 g IV; menenjitte 8 saatte bir 2 g IV; çok ciddi enfeksiyonlarda,özellikle immün sistemi zayıflamış hastalarda 8 saatte bir 2 g IV;normal renal fonksiyonu olan fibrokistik hastalardaPseudomonastürlerinin neden olduğu akciğerenfeksiyonlarında 8 saatte bir 30-50 mg/kg IV, günde maksimum 6 g’yekadar (kronik solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozisi olanhastalarda klinik iyileşme gö-rüldüğünde bakteriyolojik şifa beklenmeyebilir);yenidoğanlarda (0-4 hafta) 12 saatte bir 30 mg/kg IV; bebekler ve çocuklarda(1 ay12 yaş) 8 saatte bir 30-50 mg/kg IV, günde maksimum 6 g’ye kadar.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.