İesetum

İesetum

İesetum nedir ne için kullanılır, İesetum nasıl kullanılır, İesetum ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV,IV

Seftazidim

Ambalaj:

 0.5 g IM/IV x 1 Flakon ve 5mL’lik çözücü Ampul

: : 1 g IM/IV 1 Flakon ve 10 mL’lik çözücü ampul

: : 2 g IV 1 Flakon ve 10 mL’lik çözücü ampul.

Endikasyon: 

Septisemi,bakteriyemi, peritonit, menenjit olgularında bağışıklığı bastırılmış hastaların maruz kaldığı enfeksiyonlarda ve yoğun bakım altında olanhastalardaki enfeksiyonlarda (enfekte yanıklar gibi), pnömoni,bronkopnömoni, enfekte plörezi, ampiyem, akciğer apsesi, enfektebronşiyektazi, bronşit ve kistik fibrozisli hastalardaki akciğerenfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, habis dış kulak iltihapları,mastoidit, sinüzit ve diğer şiddetli KBB enfeksiyonları, akut ve kronik pyelonefrit, piyelit, prostatit, sistit, üretrit, renal abse,mesane ve böbrek taşlarıyla ilişkili enfeksiyonlar, erizipel, apseler,selülitler, enfekte yanıklar ve yaralar, mastit, deri ülserleri,kolanjit, kolesistit, safra kesesi ampiyemi, karın içi apsesi, peritonit,divertikülit, enterokolit, doğum sonrası ve pelvisin iltihabi durumlar, osteoid, osteomiyelit, septik artrit, enfekte bursit, hemove periton diyaliz ile birlikte oluşan enfeksiyonlar ve ayakta devamlı periton diyaliz, kontaminasyon olasılığı olan cerrahi girişimlerde(profilaktik olarak) endikedir..

Kontrendikasyon: 

Sefalosporin Antibiyotikler Ne aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Seftazidim verilmeden önce, hastanın geçmişindepenisilinler ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılık olup olmadığı dikkatle soruşturulmalı, duyarlılığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalı,alerjik reaksiyonlar görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Seftazidim Böbrek yoluyla elimine edildiğinden böbrek fonksiyonunun bozukluk derecesine göre dozaj azaltılmalıdır. Gebeliğin ilk aylarında ve küçük bebeklerde dikkatli kullanılmalıdır. Seftazidim anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçer ve emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Makülopapüler Veya ürtikeryal döküntüler, ateş, kaşıntı ve çok nadir olarak anjiyoödem ve anafilaksi (bronkospazm ve/veya hipotansiyon) diyare, bulantı,kusma, karın ağrısı, çok nadiren ağızda pamukçuk veya kolit, Candidiasis,vaginitis, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi ve kötü tat gibi çeşitli yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kloramfenikol İn vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonisttir.Seftazidim, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir,ancak aralarında farmasö-tik geçimsizlik olduğundan aynı enjektöriçinde verilmemeli, aynı Solüsyon içinde karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: 

Yetişkinlerde olağan doz, 8-12 saatte bir 1 g IV veya IM; komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında 12 saatte bir 250 mg IV veya IM; kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 2 g IV; komplike idrar yolları enfeksiyonlarında 8-12 saatte bir 500 mg IV veya IM; komplike olmayan pnömoni, hafif ve orta şiddetteki deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 8 saatte bir 50 mg 1 g IV veya IM; ciddi jinekolojik ve intraabdominal enfeksiyonlarda 8 saatte bir 2 g IV; menenjitte 8 saatte bir 2 g IV; çok ciddi enfeksiyonlarda,özellikle immün sistemi zayıflamış hastalarda 8 saatte bir 2 g IV;normal renal fonksiyonu olan fibrokistik hastalar Pseudomona türlerinin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarında 8 saatte bir 30-50 mg/kg İV, günde maksimum 6 g’ye kadar (kronik solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozisi olan hastalarda klinik iyileşme görüldüğünde bakteriyolojik şifa beklenmeyebilir);yenidoğanlarda (0-4 hafta) 12 saatte bir 30 mg/kg İV; bebekler ve çocuklarda(1 ay 12 yaş) 8 saatte bir 30-50 mg/kg İV, günde maksimum 6 g’ye kadar.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...