İespor

İespor

İespor nedir ne için kullanılır, İespor nasıl kullanılır, İespor ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Sefazolin

Ambalaj: 

250 mgx1 Flakon ve 2 mL'lik ‰5 lidokain ampül

: : 500 mgx1 Flakon ve 2 mL'lik ‰5 lidokain ampül

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain ampul.

Endikasyon: 

Duyarlı Bakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,prezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakterielli endokardit,pyelonefriitti pelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, folikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: Sefalosporin Grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir.

Uyarılar: 

Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir.Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: 

Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Probenesid Sefalosporin Lerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerini daha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi: 

Olağan yetişkin dozu, orta ve şiddetli enfeksiyonlarda 500 mg 1 g, 6-8 saatte bir; duyarlı Gram Pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 250-500 mg, 8 saatte bir; akut ve komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında 1 g’ye kadar, 12 saatte bir; pnömokokal pnömoni de 500 mg, 12 saatte bir; şiddetli, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda(endokardit, septisemi vb.) 1-1.5 g, 6 saatte bir (nadir durumlarda günde 12 grama kadar sefazolin kullanılabilir).Kontamine veya potansiyel kontamine cerrahilerde postoperatif enfeksiyonu önlemek amacıyla önerilen dozlar: A) Cerrahiye başlamadan ½-1 saat önce 1 gB)Operasyon boyunca (örneğin 2 saat veya daha fazla) 500 mg 1 g, C) Operasyon Sonrasında 24 saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg 1 g. Açık kalp ameliyatı ve prostatik artroplasti gibi enfeksiyon oluşmasının özellikle tehlike yaratabileceği durumlarda profilaktik uygulamaya, girişimden sonra 3-5 gün süreyle devam edilmelidir.Pediatrik dozaj: Çocuklarda hafif ve orta derecede şiddetli enfeksiyonlar için toplam günlük doz (25-50 mg/kg) 3 veya 4 eşit doza bölünerek verilir. Şiddetli enfeksiyonlar için toplam günlük doz 100 mg/kg’ye çıkarılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...