İespor

İespor

Flakon IM

İ.E.Ulagay

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5lidokain ampulü

: : 500 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5lidokain ampulü

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü.

Eşdeğeri: CefamezinFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Eczacıbaşı);Cefozin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);CezolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Deva);Eqizolin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);MaksiporinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Sefamax Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SefazolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

İespor

Flakon IM/IV

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücüAmpul

: : 500 mgx1 Flakon ve 4 mL’lik çö-zücüAmpul

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik çö-zücüampul.

Eşdeğeri: CefamezinFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Eczacıbaşı);Cefozin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);CezolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Deva);Eqizolin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);MaksiporinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Sefamax Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SefazolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(MustafaNevzat).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnö-moni,pnö-moni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir.Gebelikte tıbbi gereklilikolmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulanması halindedikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psö-domembranözkolit semptomları gö-rülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt dö-küntüsü, nötropeni,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi: Olağan yetişkin dozu, orta ve şiddetli enfeksiyonlarda500 mg1 g, 6-8 saatte bir; duyarlı Grampozitif kokların neden olduğuhafif enfeksiyonlarda 250-500 mg, 8 saatte bir; akut ve komplike olmayanidrar yolları enfeksiyonlarında 1 g’ye kadar, 12 saatte bir; pnö-mokokalpnö-monide 500 mg, 12 saatte bir; şiddetli, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda(endokardit, septisemi vb.) 1-1.5 g, 6 saatte bir (nadir durumlardagünde 12 grama kadar sefazolin kullanılabilir).Kontamine veya potansiyelkontamine cerrahilerde postoperatif enfeksiyonu önlemek amacıylaönerilen dozlar: A) Cerrahiye başlamadan ½-1 saat önce 1 g, B)Operasyon boyunca (örneğin 2 saat veya daha fazla) 500 mg1 g, C) Operasyonsonrasında 24 saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg1 g. Açık kalp ameliyatıve prostatik artroplasti gibi enfeksiyon oluşmasının özellikletehlike yaratabileceği durumlarda profilaktik uygulamaya, girişimdensonra 3-5 gün süreyle devam edilmelidir.Pediyatrik dozaj: Çocuklarda hafif ve orta derecedeşiddetli enfeksiyonlar için toplam günlük doz (25-50 mg/kg) 3 veya 4eşit doza bö-lünerek verilir. Şiddetli enfeksiyonlar için toplamgünlük doz 100 mg/kg’ye çıkarılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.