İmuran

İmuran

İmuran nedir ne için kullanılır, İmuran nasıl kullanılır, İmuran ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Azatioprin

Ambalaj:

 50 mgx1 flakon.

Endikasyon: 

Kortikosteroidler Ve/veya diğer immünsupresif madde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir. Azatioprin, tek başına ya dagenellikle kortikosteroidler ve/veya diğer yöntemlerle birlikte,aşağıda sayılan hastalıkları olan hastaların bir kısmında, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi veya dozunun azaltılması dahil çeşitli klinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyozit, otoimmün kronik aktif hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis, otoimmün hemolitik anemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenik purpura.

Kontrendikasyon: 

Azatioprin Karşı aşırı duyarlı oldukları bilinen lerde kontrendikedir. Hastada 6-mercaptopurine (6-MP) karşı aşırı duyarlılık varsa, azatioprin karşı da olası aşırı duyarlılık bulunabilir. Gebe olduğu bilinenlerdeazatioprin tedavisine başlanmamalıdır.

Uyarılar: 

Azatioprin, tedavi sırasında hastada görülebilecek toksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecek kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır.Tedavi gören annelerin sütünde azatioprin ve/veya metabolitleri görülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprin gebelik ve emzirme dönemlerinde muhtemel riskler konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Genel halsizlik,baş dönmesi, kusma, ateş, titreme, kas ağrıları, artralji, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kolestatik sarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyon görülebilir. Alopesi, immünsupresyona devamedil-mesine rağmen olguların %80’inden fazlasında geri dönüşümlüdür.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol,oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurin veya azatioprinle birlikte verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozunun orijinal dozunun dörttebirine indirilmesi gerekir. Azatioprin, süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nöromüsküler blokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçların oluşturduğu blokajı azaltabilir.Azatioprin, diğer kemik iliği baskılayıcı ilaçlar uygulanan yada kısa süre önce uygulanmış olan hastalarda dikkatle kullanılmasıgerekir.

Doz Önerisi:

 Imuran Enjeksiyon, sadece oral yol pratik olmadığı zaman kullanılmalı oral uygulama mümkün olur olmaz kesilmelidir. Transplantasyonda Yetişkinler ve çocuklar için doz, uygulanan immünsupresif rejime bağlı olarak, genelde, oral veya İV yoldan 5 mg/kg/gün’e kadar yükleme dozları verilmektedir. İdame dozu, oral yoldan veya mümkün olmadığı zaman İV yoldan 1-4 mg/kg/gün arasındadır. Diğer olgularda yetişkinler ve çocuklar için doz genelde, başlangıç dozu nadiren 3 mg/kg/gün’yaşar, klinik cevaba (ki, haftalar ya da aylarca görülmeyebilir) ve hematolojik intoleransa bağlı olarak azaltılmalıdır. Üç ay içinde bir iyileşme görülmezse tedavinin kesilmesi değerlendirilmelidir.Hastanın yanıtına bağlı olarak gereken sürek dozu 1 mg/kg/gün’den az veya 3 mg/kg/gün’e kadar değişebilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...