İndobiotic

İndobiotic

Göz Damlası

Abdiİbrahim

İndometasin 5 mg,gentamisin 15.000 IU/5 ml

Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalara karşı antibakteriyel olarak, antienflamatuvar olarak vekatarakt cerrahisinin ardından kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine ve aminoglikozit antibiyotiklere karşı öncedenbilinen aşırı duyarlılık durumları; gebeliğin 6. ayından itibaren; diğerNSAE’lar, Aspirin gibi benzer etkili maddelere karşı belgelenmiş alerjidurumları; Aspirin veya diğer NSAE’larla ilişkili önceden geçirilmiş astımkrizi.

Uyarılar: Özelliklekanama eğilimi olduğu bilinenlerde ya da kanama zamanını uzatan ilaçlarıkullananlarda, NSAE’lar cerrahi sırasında oküler dokularda kanamayıartırabilir. NSAE’lar sekonder enfeksiyonlara hazırlayıcı olabilir. Bu gözdamlaları, korneal iyileşmeyi geciktirebilir. Botal kanalın erken kapanma riskive uterus kontraksiyonlarının olası inhibisyonu nedeniyle, gebeliğin 3.trimestrinde kullanılmamalıdır. İndometasin anne sütüne geçtiğinden, tedavisırasında emzirmenin kesilmesi önerilir. Göz damlası damlatıldıktan sonragözünde rahatsızlık veya görme bulanıklığı olan hastalar, araç ve makinekullanmaktan kaçınmalıdır.

Yan Etkileri: Akıntıile birlikte olan ya da olmayan konjunktival hiperemi, geçici yanma hissi veyakaşıntı ve/veya bulanık görme gelişebilir.

İlaç Etkileşimleri: Oküleruygulamadan sonra indometasinin çok az bir miktarı sistemik dolaşıma geçse de,ilaç etkileşmeleri yine de olasıdır. Dolayısıyla, sistemik yoldan verilenNSAE’larla gözlenen etkileşmelerin göz önünde bulundurulması önerilir.

Doz Önerisi: Erişkinler ve yaşlılardaki dozajı günde 4 kez 1 damladır.Tedavi genel olarak 14 gün sürer.Tedavi sırasında kontakt lensler kullanılmamalıdır. Aynızamanda başka bir göz damlası ile tedavi gerekiyorsa, göz damlaları en az 15 dakikaara ile damlatılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.