İopidine

İopidine

Oftalmik Solüsyon

Alcon

Apraklonidin HCl

Ambalaj: 5.75 mg/mLx5 mL’lik plastikşişe.

Endikasyon: Göz içibasıncı başka bir ajanla düşürülmekte olan olgularda ek bir basınçdüşürme gerekmesi durumunda kısa süreli adjuvan tedavide endikedir.

Kontra Endikasyon: Apraklonidin ve klonidine aşırı duyarlığı olanlardave MAO inhibitö-rü kullanan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Uyuklama ve sersemlik hali yapabilir.Bu nedenle, dikkat isteyen işlerde çalışanlara ve araba kullananlaragerekli uyarılar yapılmalıdır. Bazı olgularda allerjik reaksiyonlarayol açabilir. Bu reaksiyonlar hiperemi, gözde kaşıntı ve rahatsızlıkhissi, aşırı göz yaşarması, yabancı cisim hissi ve konjunktiva ilegöz kapaklarında ödem ile kendini göstermektedir. Bu koşulda apraklonidintedavisi kesilmelidir. Gebelik süresince potansiyel yarar, fetüseverilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilebilirseuygulanmalıdır. Apraklonidinin süte geçip geçmediği bilinmediğinden,emziren kadınlarda dikkatli bir gözlem gerekmektedir.

Yan Etkileri: Hiperemi, kaşıntı hissi, rahatsızlık,batma, gözde aşırı sulanma, yabancı cisim hissi ve konjunktiva ilegöz kapaklarında ödem görülebilir. Gözle ilgili bu etkilerin dışındaçok seyrek olarak göz kapakları kenarında kabuklanma, gözde ağrı,bulanık veya anormal görme, keratit, blefarit, korneal lezyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri ile tedaviedilmekte olan olgularda kullanılmamalıdır. Santral sinir sistemidepresanları (alkol, barbitüratlar, opiyatlar, sedatifler, anestetikajanlar) ile additif veya potansiyelize edici etkileşim olabileceğiakılda tutulmalıdır. Trisiklik antidepresanlar ile eş zamanlı apraklonidinuygulaması gerekiyorsa dikkatli olunması önerilir. Apraklonidininnabız sayısı ve kan basıncını azaltabilme özelliği nedeniyle, oftalmikveya sistemikbblokerlerin,sistemik antihipertansif ve kardiyak glikozitlerin uygulanmasısırasında dikkatli davranılmalıdır. Bu ilaç ile tedavi süresinceklonidin veya benzeri farmakolojik ajanların uygulanmasındanise kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Hasta göz veya gözlere günde 3 kez 1 ile 2 damladamlatılmalıdır.İopidinetedavisi diğer glokom tedavileri ile birlikteuygulanacağından beraber damlatma halinde ilaçların damlatılmasıarasında 5’er dakikalık yıkama dö-nemi bırakılması uygun olacaktır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.