İopidine

İopidine

İopidine nedir ne için kullanılır, İopidine nasıl kullanılır, İopidine ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Oftalmik Solüsyon

Apraklonidin HCl

Ambalaj: 

5.75 mg/mLx5 mL’lik plastik şişe.

Endikasyon: 

Göz içi basıncı başka bir ajanla düşürmekte olan olgularda ek bir basınç düşürme gerekmesi durumunda kısa süreli adjuvan tedavide endikedir.

Kontrendikasyon:

 Apraklonidin ve clonidine aşırı duyarlılığı olanlarda ve MAO inhibitörü kullanan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Uyuklama ve sersemlik hali yapabilir.Bu nedenle, dikkat isteyen işlerde çalışanlara ve araç kullananlara gerekli uyarılar yapılmalıdır. Bazı olgularda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu reaksiyonlar hiperemi, gözde kaşıntı ve rahatsızlık hissi, aşırı göz yaşarması, yabancı cisim hissi ve konjonktiva ile göz kapaklarında ödem ile kendini göstermektedir. Bu koşulda apraklonidin tedavisi kesilmelidir. Gebelik süresince potansiyel yarar, fetüse verilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilebilir ses uygulanmalıdır. Apraklonidinin süte geçip geçmediği bilinmediğinden,emziren kadınlarda dikkatli bir gözlem gerekmektedir.

Yan Etkileri:

 Hiperemi, kaşıntı hissi, rahatsızlık,batma, gözde aşırı sulanma, yabancı cisim hissi ve konjonktiva ile göz kapaklarında ödem görülebilir. Gözle ilgili bu etkilerin dışında çok seyrek olarak göz kapakları kenarında kabuklanma, gözde ağrı,bulanık veya anormal görme, keratit, blefarit, korneal lezyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

MAO inhibitörleri ile tedavi edilmekte olan olgularda kullanılmamalıdır. Santral sinir sistemi depresanları (alkol, barbitüratlar, opiyatlar, sedatifler, anestezik ajanlar) ile additif veya potansiyelize edici etkileşim olabileceği akılda tutulmalıdır. Trisiklik antidepresanlar ile eş zamanlı apraklonidin uygulaması gerekiyorsa dikkatli olunması önerilir. Apraklonidin Nabız sayısı ve kan basıncını azaltabilme özelliği nedeniyle, oftalmik veya sistemik blokerlerin,sistemik antihipertansif ve kardiyak glikozitlerin uygulanması sırasında dikkatli davranmalıdır. Bu ilaçla tedavi süresince klonidin veya benzeri farmakolojik ajanların uygulanmasındanise kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: 

Hasta göz veya gözlere günde 3 kez 1 ile 2 damla damlatılmalıdır.İopidine Tedavisi diğer glokom tedavileri ile birlikte uygulandığından beraber damlatma halinde ilaçların damlatılması arasında 5’er dakikalık yıkama dönemi bırakılması uygun olacaktır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...