İsepacine

İsepacine

İsepacine nedir ne için kullanılır, İsepacine nasıl kullanılır, İsepacine ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

İsepamisin sülfat

Ambalaj: 

100 mg/1 mL x 1 ampul

: 500 mg/2 mLx1 ampul.

Endikasyon: 

Duyarlı Mikroorganizma suşlarının neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları,pnömoni vekronik bronşitin ekzaserbasyonları; karın içi enfeksiyonları,peritonit, kolesistit ve kolanjit; üriner sistem enfeksiyonları; deri ve deri dokusu enfeksiyonları, cerrahi girişim yaralarının enfeksiyonu, deri apseleri ve selülit; bakteriyemi ve septisemi; nötropenik ya da immünkompromize hastalarda enfeksiyonların tedavisinde monoterapi olarak veya diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 İsepamisin Veya diğer aminoglikozidlere aşırı duyarlılık ve myastenia graviste kontrendikedir.

Uyarılar: 

Aminoglikozidler Tedavi edilen hastalar, bu ilaçların oto ve nefrotoksik özelliklerinden dolayı kontrol altında tutulmalıdır. Ototoksisite belirtileri (baş dönmesi,vertigo, ataksi, tinnitus, kulakta uğultu veya işitme kaybı) dozun ayarlanmasıveya tedavinin kesilmesini gerektirir. Aminoglikozidler plasentaya geçer ve bu yüzden gebelerde fetal zarara yol açabilir. Gebelik sırasında isepamisin kullanılıyorsa ya da hasta isepamisin alırken gebe kalırsa, fetüse gelebilecek potansiyel zararlar hakkında bilgilendirilmelidir. İsepamisin çok az miktarda anne sütüne geçer. Anne sütü alan bebeklerde aminoglikozidlere bağlı ciddi yan etki potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için önemi de göz önüne alınarak emzirme veya tedaviyi bırakma yönünde karar verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Yetişkinlerde En sık bildirilen yan etki file bittir. Anormal böbrek fonksiyonu, böbrek yetmezliği, poliüri, eritematöz döküntü, yüzde kızarıklık, psoriasiform döküntü,ürtiker, gastrointestinal kanama, mide ağrısı, ateş, terlemede artış, başarısı, vertigo, tinnitus, lökopeni/geçici agranülositoz, bilirubinemi ve beyin sapı başlangıçlı potansiyel anormallikler de görülebilir. Çok nadir olarak anafilaksi bildirilmiştir. Çocuklarda ateş, rigor ve moniliazis bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Asiklovir,amikasin, amfoterisin B, basitrasin, sefaloridin, sisplatin, kolistin,gentamisin, kanamisin, neomisin, netilmesin, paramomisin, polimiksin B,sisomisin, streptomisin, tobramisin, vankomisin ve vikomisin gibi diğerpotansiyel nörotoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla sistemik veya topikalolarak birlikte ve/veya art arda kullanılmasından kaçınılmalıdır. İsepamisin Etakrinik asit veya furosemid gibi diüretiklerle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bunun yanında IV olarak kullanıldıklarında diüretikler antibiyotiğinserum ve dokudaki konsantrasyonunu değiştirerek aminoglikozid toksisitesiniartırabilirler.

Doz Önerisi:

 Şiddetli enfeksiyonlar (nozokomiyal pnömoni, karın içi enfeksiyonları, bakteriyel septisemi ve kuşkulu patojeni Pseudomonas aeruginosa olan enfeksiyonlar) için önerilen doz, 14 gün süreyle IV olarak günde 1 kez 15 mg/-kg’-dir.Yükleme Dozu gerekmez.Pseudomonas Enfeksiyonlarında başka bir antibiyotikle birlikte kullanılması gerekebilir. Daha az şiddetli enfeksiyonlar için önerilen doz, IV veya IM yoldan 14 güne kadar bir süre içinde günde 1 kez 8 mg/kg’dir. Günlüktotal dozun 1.5 g’yi geçmemesi önerilir.IV Kullanım: İsepacine Ampuldozu 50 ile 100 mL %0.9 sodyum klorür enjeksiyon çözeltisi veya laktatlı ringer çözeltisi ile seyreltilmeli ve 30dakika süre içinde IV enfüzyon yoluyla verilmelidir.İsepacine Ampul50 ile 100 mL %5 dekstrozun sudakiçözeltisi ile de seyreltilebilir ve IV enfüzyon yoluyla 30 dakika süredeverilebilir.IM Kullanım: İsepacine AmpulIM olarak yetişkinlere günde bir kez 8 mg/kg ve 16 günden küçük çocuklara günde bir kez 7.5 mg/kg dozda ve 16 günden büyük çocuklara günde iki kez 7.5 mg/kg dozda verilebilir.İsepacine Ampul, antioksidan olarak minimum miktardasodyum metabisülfit içerir. Sülfitler bazı duyarlı kişilerde anafilaktik semptom, astmatik epizodlar veya değişik şiddette alerjik reaksiyonlara neden olabilirler.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...