İsordil

İsordil

oral Tablet

Fako

İzosorbid dinitrat

Ambalaj: 10 mgx50 tablet.

İsordil

Sublingual Tablet

İzosorbid dinitrat

Ambalaj: 5 mgx50 tablet.

Endikasyon: Anjina pektorisataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İzosorbitekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İzosorbit dinitratla çok düşükdozlarda bile ciddi ortostatik hipotansiyon gö-rülebilir. Nitratlarlaoluşan hipotansiyonla birlikte paradoks bradikardi ve anjina pektorisağrısının artması gö-rülebilir. Tedavinin sonlandırılmasındailacın ani olarak değil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygunolur. Sadece olası zararlarının gö-ze alınabileceği durumlarda gebelereuygulanabilir. İlacın süte geçip geçmediği bilinmemektedir.İlaçların çoğu süte geçtiğindenemziren annelere uygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısıyanında ateş basmaları da oluşabilir.Postural hipotansiyon nedeniyleoluşan serebral iskemi sonucu geçici baş dönmesi ve yorgunluk ataklarıgibi belirtiler oluşabilir. Bazan normal tedavi dozlarında bilenitratların hipotansif etkilerine duyarlı kişilerde ciddi yanetkiler bulantı, kusma, kabızlık, huzursuzluk, solukluk, terlemeve kollaps, nadir olarak dö-küntü ve eksfolyatif dermatit oluşabilir.Bulantıve kusma çok nadirdir.

İlaç Etkileşimleri: Nitratlarınhipotansif etkilerine duyarlı hastalarda alkolle bu duyarlık artar.İzosorbit dinitrat doğrudan damar düz kasını etkiler, bu nedenleson ortak yolu damar düz kası olan diğer ajanların etkisi azalır ya daartar.

Doz Önerisi: İsordilOral Tablet: Kronikstabil anjina tedavisinde başlangıç dozu 5-20 mg’lik oral uygulamadır.Sürek tedavisinde 6 saatte bir 10-40 mg oral uygulama önerilir.Kalp yetmezliği tedavisinde;İsordil3-4 saatte bir 5-10 mg sublingual veya 4 saattebir 20-40 mg oral uygulanır. Gastroözofageal reflusu olmayan yaygınözofagus spazmlı sınırlı sayıda hastada günde 4 kez 10-30 mgİsordiloral uygulanmıştır.

Tabletler bir miktar sıvı ileyutulmalıdır.ÜroCiproxinyemeklere bağımlı olmaksızın alınabilir, ancak mideboşken alınması emilimi çabuklaştırır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.