İsovit

İsovit

Tablet

Deva

İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg.

Ambalaj: 100 tablet.

Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede yaşayan, deri reaksiyonları pozitif olan şahıslardaise profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: İ-lacakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, karaciğer hastalığı bulunanlarda,artritis, ilaç ateşi gibi bu maddeye karşı istenmeyen reaksiyonverenlerde kullanılmamalıdır. Profilaktik kullanımı için sınıryaş 35’tir. 35 yaştan sonra toksik etkilere tahammül azalacağından,profilaktik tedavi yapılmamalıdır.

Uyarılar: Tedavi sırasında önceel ve ayaklarda başlayan parestezi periferal nö-rit varlığını yansıtırki, bu dozun azaltılmasını gerektirir.Fatal hepatite yol açabileceğiunutulmamalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kesin endikasyonuvarsa çok dikkatli bir gözlem altında kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Periferalnö-ropati (ö-zellikle yavaş inaktivatörlerde) nadiren ensefalopati,optik nö-rit, kusma, bulantı, serum transaminazlarda yükselme, bilirubinemi,ateş, deri kızarıklıkları yapabilir.

İlaç Etkileşimleri: İ-zoniazid fenitoinin ekskresyonunuazaltır ve intoksikasyona neden olabilir. Şiddetli ve hatta fatalhepatite yol açabilir (ö-zellikle günlük alkol alanlarda). Piridoksininatılımını hızlandırarak vücuttan kaybına neden olur.

Doz Önerisi: Aktif tüberküloz tedavisinde: erişkinlerde günlük doz kg başına5 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir.Günlük doz 300 mg’yi aşmamalıdır.Çocuklarda günlük doz enfeksiyonun şiddetine gö-re kilo başına10-20 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir. Günlük doz 500mg’yi aşmamalıdır.İ-sovitklinik ve bakteriyolojik iyileşmeden sonra bilealtı ay süreyle kullanılmalıdır.Profilaktik tedavi uygulananlarda: erişkinleretek doz halinde 300 mg, çocuklara ise kg başına 10 mg (tek doz halindegünde maksimum 300 mg) olarak verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.