Jetokain

Jetokain

Ampul

Adeka

Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml

Ambalaj: 2 mLx20 ampul.

Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve lokalanestezi oluşturmada; periferal sinir blokları teknikleri ile (örneğinbrachial plexus), interkostal ve santral neural teknikleri ile (örneğinlumbar ve kodal epidural blok ile) intravenöz regional anestezi oluşturmadakullanılır.

Kontra Endikasyon: Karaciğer rahatsızlığı olanlarda, diyabetlilerde,kardiyovasküler bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: Gebeliğin ilk devrelerinde, organogeneziste;çocuk bekleyen kadınlara lokal anestezik uygulamadan önce bu durumgöz önüne alınarak dikkatli davranılmalıdır.Lokal anestezikler plasentadançabuk geçerler. Epidural, paraservikal, putental veya kodal blokanestezisi için kullanıldıklarında, değişik ölçülerde, annede,fetusta ve neonatalde toksisiteye neden olabilirler.

Yan Etkileri: En çok raslanan türler, zihinselkarışıklık, geçici baş dönmesi, uyuşukluk, kulak çınlaması, bulanıkveya çift görme, kusma, sıcaklık veya soğukluk hissi, kaslarda kendiliğindenritmik kasılmalar, titreme, konvülsiyon, bilinçsizlik, solunumdepresyonu ve solunum durmasıdır.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri veya trisiklikantidepresan ilaç alan hastalarda ciddi ve uzun süren hipertansiyonyapabilir. Fenotiazin ve butirofononlar epinefrinin pressör etkisiniazaltabilirler veya tersine dö-nüştürebilirler.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Jetokain Simplex

Ampul

Lidokain HCI

Ambalaj: 40 mg/2 mx10 ampul

: 200 mg/10 mLx10 ampul.

Endikasyon: Ventriküleraritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalpameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonuve anjiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Amid tipilokal anesteziklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda, StokesAdams veWolfParkinsonWhite sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventrikülerve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileriortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçlarınhemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir.Ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliğiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerdedikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlıolduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmelive dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Dozu fazlagelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, disartri,nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerineneden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar,solunum depresyonu ve koma gelişebilir.

İlaç Etkileşimleri: Lidokaindiğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde aditifetki gö-rülebilir. Hidantoin antikonvülzanları alanlara lidokainverildiğinde kardiyodepresan etki gö-rülebilir.badrenerjik reseptör antagonistlerikaraciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasınıyavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birliktekullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonlarıyükselebilir. Nö-romusküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolinklorür yüksek dozda IV lidokainle birlikte verilirse nö-romuskülerblok etkisi potansiye edilir.

Doz Önerisi: Aritmilerde tek doz IV enjeksiyon50-100 mg lidokain HCl (0.70-1.4 mg/kg) yavaş, dakikada 25-50 mg olarakverilir. İstenen etki alınamazsa 5 dakika sonra ikinci bir doz uygulanabilir.Sürekli intravenöz enfüzyon için 1-4 mg/dak lidokain HCl dozu(0.14-0.057 mg/kg/min) şeklinde uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.