Kalsiyumfolinat Ebewe

Kalsiyumfolinat Ebewe

Ampul/Flakon

Liba

Kalsiyumfolinat

Ambalaj: 30 mg/3 mLx5 ampul

: : 100 mg/10 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Calcium Leucovorin DBL Flakon: 100 mg/10 mLx1 Flakon, 300 mg/30 mLx1 flakon(Orna);Leuco-vorin Atafarm Flakon: 100 mg/10 mLx1 Flakon(Atafarm);Leuco-vorin Teva Flakon: 100 mg/10 mLx1 Flakon(Med İlaç).

Endikasyon: Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asitantagonistliği etkisini ortadan kaldırmak için endikedir.

Kontra Endikasyon: B12vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nö-betlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir.Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.

Doz Önerisi: Ortayüksek doz metotreksat tedavisinden sonra kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi: Folinik asitle kurtarma, vücut yüzeyine göre 500 mg/m2dozunu aşan metotreksat dozlarında gereklidir ve vücut yüzeyine göre 100-500mg/m2olan metotreksat dozlarında ise düşünülmelidir. Kalsiyumfolinat kullanımının dozaj ve süresi, metotreksat tedavisinin dozaj veuygulama yoluna ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına bağlıdır.Genellikle ilk kalsiyum folinat dozu (6-12 mg/m2), metotreksatenfüzyonunun başlamasından 2-4 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde)verilir. Aynı doz, 72 saat boyunca her 3-6 saatte bir tekrarlanır. Birkaçparenteral dozdan sonra oral uygulamaya geçilebilir. Konvansiyonel metotreksatserum seviyelerinde, kalsiyumfolinat kurtarması, 72 saat içinde her 6 satte bir15 mg'dir (ortalama vücut yüzeyi 1.5 m2). Eğer metotreksat serumseviyeleri daha yüksekse, kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 5-7 günuzatılmalıdır. Metotreksat serum seviyeleri maksimum düzeyde ise,kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 7 gün boyunca (30mg, 90 mg, 150 mg veya 300mg) 3 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Metotreksat serum düzeyi düşersekalsiyumfolinat dozajı da düşürülebilir veya her 6 saatte bir oral uygulamayageçilebilir. Ampuller ışıktan korunarak 2-8°C'de muhafaza edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.