Kandizol

Kandizol

Kapsül

Nobel

Flukonazol

Ambalaj: 150 mgx2 kapsül.

Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FlucanKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx2 kapsül(İ.E.Ulagay);ZolaxKapsül: 150 mgx2 kapsül(Sanovel).

Kandizol

Kapsül

(Vajinal)

Flukonazol

Ambalaj: 150 mgx1 Kapsül

Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Toprak);FlucanKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Pfizer);FluzoleKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx1 Kapsül(İ.E.Ulagay);TrizolKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Koçak);ZolaxKapsül: 150 mgx1 Kapsül(Sanovel).

Endikasyon: Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına gö-re günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.

Uyarılar: Flukonazol alan ö-zellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ö-lüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri dö-küntüsügö-rülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır.Emziren annelerde ö-nerilmemektedir.

Yan Etkileri: Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir. Midazolamınoral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamın konsantrasyonunda vepsikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır. Flukonazol ile tedaviedilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisi gerekliyse,benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygun şekildeizlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir.Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir.Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.

Doz Önerisi: Tinea pedis, tinea korporis, tinea kruris ve kandidaenfeksiyonlarını içeren dermal endikasyonlarda önerilen doz haftadabir kez 150 mg tek Kapsüldür. Tedavi süresi 2-4 haftadır. Tinea pediste6 haftaya varan tedavi gerekebilir. akut ve rekürrent vajinal kandidiyaziste1 Kapsül tek doz halinde kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.