Karum

Karum

Film Tablet

Sanovel

Klopidogrel

Ambalaj: 75 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Pingel Film Tablet: 75 mgx28 tablet(Eczacıbaşı);PlavixFilm Tablet: 75mgx28 tablet(SanofiAventis).

Endikasyon: Miyokard enfarktüsü (birkaç günden itibaren 35 güniçinde), iskemik inme (7. günden itibaren 6 ay içinde) veya periferal arteriyelhastalık ile asetilsalisilik asitle kombinasyon halinde ST segment yükselmesiolmayan akut koroner sendrom (stabil olmayan angina veya Q dalgasız miyokardenfarktüsü) görülen hastalardaki aterotrombotik olguların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Klopidogrele karşı aşırı duyarlık, şiddetli karaciğeryetmezliği, peptik ülser veya intrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojikkanama durumlarında ve emzirme döneminde kontrendikedir.

Uyarılar: Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniylekanama artışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Klopidogrel kanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirdekanamanın durdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağan dışıkanamaları derhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir. Gebelikteancak açıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır. İlacın emziren kadın içinönemi dikkate alınarak, emzirmenin ya da ilacın kesilmesi konusunda bir kararavarılmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyal hemoraji, karınağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, döküntü görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Varfarin ile birlikte kullanımı önerilmez. Klopidogrel,glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. asteil salisilik asit, heparin, trombolitikler ve nonsteroidantienflamatuvar ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve yaşlılarda, miyokard enfarktüsünde aç veyatok karnına günde 75 mg’lik tek doz halinde verilmelidir. ST segment yükselmesiolmayan akut koroner sendrom (stabil olmayan angina veya Q dalgasız miyokardenfarktüsü) görülen hastalarda; tek 300 mg’lik yükleme dozuyla Karum tedavisinebaşlanmalıdır. Daha sonra tedaviye günde bir kez 75 mg ile devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.